Mesiac december 2019

My môžeme

Keď napíšete text podobný tomuto, ihneď ste internetovými trolmi či ľuďmi bez kritického myslenia označovaný za toho, čo schvaľuje to, čomu má kritizované riešenie (akože) predchádzať. Napriek tomu to napíšem. Hneď na začiatku čestne prehlasujem, že nie som zástanca pedofilov,…

Úchyli

Aj v predvianočnom čase mi napadajú rôzne témy. Možno by nenapadali, keby som nebol v napätí, čo zas bude po sviatkoch. Vianoce sú pre mňa len na oddych, nie na zabudnutie. V tomto čase si čítam veci, na ktoré som…

DUMA PREDVIANOČNÁ

Pre RegionPress V školách sa snažíme ozvláštňovať čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spájajú s adventom. Vianočné akadémie, trhy, charita, večierky, zvyky či sakrálne podujatia. Neraz zdôrazňujeme pravú podstatu Vianoc, veriac, že si to generácia súčasných žiakov osvojí a konečne zmení…

PISA!

Ako každý raz, keď sa zjavia výsledky PISA testov, objavia sa rôzne mediálne výstupy, ktoré s tragickou kadenciou hovoria o zlých úrovniach gramotností slovenských žiakov. Je to už takmer módou, najmä od tých, čo sa v školstve vôbec nevyznajú a…

LEKÁRSKE OSPRAVEDLNENKY

Pre RegionPress V školách sa často hovorí o chorobnosti žiakov, o ich častom chýbaní. Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko šíria rôzne bacily. Je to prakticky neodstrániteľný problém. Jednak rodičia kvôli svojej práci posielajú do školy deti s chorobou, jednak…

ŠKOLSKÁ DEMOKRACIA

Už kedysi som písal o tom, že súčasné nastavenie školskej samosprávy a rád škôl je iba naoko demokratické a slúži skôr ako zásterka na zakrytie pokútnych úmyslov. Keďže sa dlhodobo zaoberám problémami školstva, dostávajú sa mi do pozornosti rôzne príbehy,…

MEMOROVA-NIE

pre RegionPress Nie je šťastné v kampani školských politikov populisticky vyzdvihovať niektoré tézy, napr. odmietanie memorovania, teda učenia sa žiakov naspamäť. Škola nie je letný tábor a potrebuje, aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne využívali tie…

INŠPEKTORKINA DEFINITÍVA… AKO TO BOLO?

Médiám dávam vyjadrenia a mienim v tom pokračovať, najmä ak ma oslovujú s témami, s ktorými v školách nesúhlasíme, no naše hlasy sú cynicky ignorované. Nech máme na médiá akýkoľvek názor, len tie neraz majú šancu veci zmeniť. Preto im…