Školské fotografie

25. apríla 2016
Autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou (Pedagogická fakulta UK) - fotogaléria
Účastníci: Ján Papuga a študentky predprimárnej a primárnej pedagogiky

11. februára 2014
Deň otvorených dverí - hodina s Danielom Hevierom (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Juraj Klas 
Účastníci: Ján Papuga a žiaci IV. A triedy

12. decembra 2013
Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Ján Papuga 
Účastníci: Ján Papuga a žiaci IV. A, B triedy

27. júna 2013
Na návšteve u Aponyiho - exkurzi v Aponyiho paláci v Bratislave (gymnázium) - fotogaléria 
Fotil: Ján Papuga 
Účastníci: Ján Papuga a žiaci III. A triedy

12. júna 2013
Odovzdávanie cien v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Ján Papuga 
Účastníci: Ján Papuga a žiaci T. Bernát z tercie, A. Takácsová zo sexty

2. - 5. júna 2013
Kultúrno-prírodná exkurzia III. A triedy: Lomy - Topoľčianky (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Ján Papuga, Jana Homolová 
Účastníci: Ján Papuga, Jana Homolová, žiaci III. A a K. Kotlárová z III. B

14. mája 2013

Autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou (gymnázium) - fotogaléria

Fotil: Erik Dome 
Účastníci: Ján Papuga, žiaci III. A a A Takácsová zo sexty

10. marca 2013
Slovenské národné divadlo - projekt Hovorme o divadle... (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Ján Papuga 
Účastníci: Ján Papuga a trieda sexta

21. - 24. októbra 2012
Historicko-kultúrna exkurzia v Poľsku: Varšava, Osviečim, Krakov (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Ján Papuga, Gabriela Ujlakyová 

Účastníci: Ján Papuga, Daniela Žlebeková, Tatiana Valachovičová, Kristína Bačová a žiaci II. A, B. a III. A triedy 

26. júna 2012
Mária Terézia a my - program Starej radnice Múzea mesta Bratislavy (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Samuel Poláček, Ján Papuga, Adam Juhás 
Účastníci: Ján Papuga, Katarína Hanzelová a žiaci II. A 

11. mája 2012
Slávnostná akadémia pri príležitosti rozlúčky so štvrtákmi (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Natália Blahová 
Účastníci: žiaci, učitelia a nepedagogickí pracovníci 

15. mája 2012

Autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera so spisovateľom Dušanom Dušekom (gymnázium) - fotogaléria

Fotili: Natália Blahová
Účastníci: Ján Papuga a žiaci III. B

28. marca 2012
Marec, mesiac knihy - beseda v rámci vyučovacej hodiny (gymnázium) - fotogaléria
Fotili: Natália Blahová, Jana Csogleiová
Účastníci: Ján Papuga a žiaci III. B

14. marec 2012
Literárna exkurzia v Múzeu Ľ. Štúra v Modre (gymnázium) - fotogaléria

Fotil: Samuel Poláček 

Účastníci: Ján Papuga a žiaci II. A triedy

30. november 2011
Národná rada Slovenskej republiky - exkurzia (gymnázium) - fotogaléria

Fotili: Ján Papuga, Tomáš Gál 

Účastníci: Ján Papuga, Helena Jasenská a žiaci IV. B

3. - 7. októbra 2011
Paríž - umelecko-kultúrna exkurzia (gymnázium) - fotogaléria

Fotili: Ján Papuga, Samuel Poláček, Ondrej Pavlovič, Branislav Šútovský, Jaroslava Jurkovičová 

Účastníci: Ján Papuga, Jana Hornychová, Alica Nová, Jana Homolová a žiaci kvinty, II. A, II. B, III. A, IV. A a oktávy

1. - 3. júna 2011

Kultúrno-prírodná exkurzia I. A triedy: Vyšná Slaná - Domica - Betliar (gymnázium) - fotogaléria 
Fotili: Ján Papuga, Lukáš Polakovič, Adam Juhás, Jozef Kadlečík, Natália Hanzelová
Účastníci: Ján Papuga, Katarína Hanzelová a žiaci I. A

7. mája 2009
Slávnostná akadémia pri príležitosti rozlúčky so štvrtákmi (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: Lukáš Šafář
Účastníci: žiaci, učitelia a nepedagogickí pracovníci Hubenky

21. mája 2009 
Sandberg - exkurzia (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: J. Papuga
Účastníci: J. Homolová, J. Papuga a žiaci tercie a 3. D
17. marca 2009 
Šangri-la - exkurzia (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: J. Papuga
Účastníci: M. Mižičko, A. Palatická, J. Papuga a žiaci sekundy
18. - 20. novembra 2009 
Praha, mesto kultúry a muzikál Drákula - exkurzia a návšteva divadla (gymnázium) - fotogaléria
Fotili: J. Papuga, T. Valachovičová
Účastníci: 1. B, 2. A, 2. B, Ján Papuga, Tatiana Valachovičová, Alica Nová
Marec 2009 
Čim chcem byť  - vyhodnotenie súťaže (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: J. Papuga
Účastníci: O. Pavlovič a A. Takácsová

3. novembra 2008

Autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera so spisovateľom Dušanom Dušekom (gymnázium) - fotogaléria

Fotil: Lukáš Šafář
Účastníci: J. Papuga, D. Balašovová, oktáva a študenti z iných škôl 

30. septembra 2008

Autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera so spisovateľom Pavlom Vilikovským (gymnázium) - fotogaléria

Fotil: Lukáš Šafár
Účastníci: oktáva, 4. A, 4. D a študenti z iných škôl 

17. januára 2008

Po stopách Bratislavských povestí M. Ďuríčkovej - aktivita v rámci vyučovania (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: J. Papuga, A. Palatická
Účastníci: J. Papuga, A. Palatická a žiaci prímy
12. - 14. októbra 2006
Martin, literárne a historické mesto - exkurzia (gymnázium) - fotogaléria
Fotil: J. Papuga
Účastníci: J. Papuga, J. Homolová a žiaci sexty