ČLÁNKY A RELÁCIE O ŠKOLSTVE, ŠKOLE, VYUČOVANÍ, SLOVENČINE

Papuga, J.: Kompendium literatúry I. Príručka pre žiakov, učiteľov a priateľov vyučovania literatúry. Bratislava: vlastný náklad, 2023, s. 291.  

Papuga, J.: Rady k písomnej maturite. In: Bratislavsko 8: RegionPress, 2022, s. 2.

Papuga, J.: Maturita v rukách B. Gröhlinga. In: Bratislavsko 7: RegionPress, 2022, s. 4.

Papuga, J.: Neraz chýba citlivejší prístup k dnešným žiakom. In: Bratislavsko 6: RegionPress, 2022, s. 4.

Papuga, J.: Komunikujte s tínedžermi. In: Bratislavsko 5: RegionPress, 2022, s. 3.

Papuga, J.: Čo je to šikanovanie? In: Zlatomoravsko 4: RegionPress, 2022, s. 3.

Papuga, J.: Chystá sa „prevrat“ vo vzdelávaní? Skutočne? In: Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko 3: RegionPress, 2022, s. 3.

Papuga, J.: Kde sa berie zlo v deťoch? Dá sa s ním bojovať? In: Komárňansko 2: RegionPress, 2022, s. 2.

Papuga, J.: Dajte rodinu opusteným deťom. In: Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko 50: RegionPress, 2021, s. 6.

Papuga, J.: Nezabúdajme na aktívny pohyb detí! In: Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko 49: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Investujte do užitočných vianočných darčekov. In: Bratislavsko - západ 48: RegionPress, 2021, s. 2.

Papuga, J.: Učebnice. In: Senicko 47: RegionPress, 2021, s. 6.

Papuga, J.: Potrebujeme reformu školstva, nie marketing. In: Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko 45: RegionPress, 2021, s. 12.

Papuga, J.: Školský projekt nie je prepisovanie textu. In: Dunajskostredsko 44: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Škola sama nezodpovedá za výchovu. In: Bratislavsko - západ 43: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Hlavne nemlčať o problémoch školách. In: Bratislavsko - západ 42: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Aj preliezačky patria k škole. In: Bratislavsko - západ 41: RegionPress, 2021, s. 2.

Papuga, J.: Nulté hodiny. In: Bratislavsko - východ 40: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: O sexualite v školách. In: Bratislavsko - západ 39: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Zdravotník v škole? In: Bratislavsko - západ 38: RegionPress, 2021, s. 2.

Papuga, J.: Objektivita na vyučovaní. In: Bratislavsko - východ 37: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Risknúť so žiakmi pobyt v prírode? In: Bratislavsko - západ 36: RegionPress, 2021, s. 2.

Papuga, J.: Rodičom. In: Bratislavsko - západ 35: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Ministerstvo školstva? Alebo zdravotníctva? In: Bratislavsko - západ 34: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Ochrana pred rôznymi vírusmi - nie iba v škole. In: Komárňansko 33: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Sme pripravení na školskú inklúziu? In: Bratislavsko - západ 32: RegionPress, 2021, s. 3.

Papuga, J.: Riaditeľ školy - manažér či pedagóg? In: Bratislavsko - západ 31: RegionPress, 2021, s. 6.

Papuga, J.: Aj očkovanie školákov seká národ. In: Bratislavsko - západ 30: RegionPress, 2021, s. 3.

Papuga, J.: Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu. In: Bratislavsko - západ 29: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Meníme vám školstvo bez vás. In: Bratislavsko - západ 28: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Koho majú školy „vytvoriť“? In: Bratislavsko - západ 27: RegionPress, 2021, s. 3.

Papuga, J.: Učitelia nechcú vyučovať. In: Bratislavsko - západ 26: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Rizikové tábory? In: Bratislavsko - západ 25: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Prepadnutí a ako neprepadnúť. In: Bratislavsko - východ 24: RegionPress, 2021, s. 2.

Papuga, J.: Povinná materská škola. In: Bratislavsko - západ 23: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Ako vybrať základnú školu? (pokračovanie) In: Bratislavsko - západ 22: RegionPress, 2021, s. 6.

Papuga, J.: Ako vybrať základnú školu? In: Hlohovecko 20: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: Čo so zameškaným učivom? In: Bratislavsko - západ 19: RegionPress, 2021, s. 4.

Papuga, J.: Diskriminácia v prijímačkách. In: Bratislavsko - západ 18: RegionPress, 2021, s. 5.

Papuga, J.: 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča - náučná online relácia. Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=F29b0XBFy8c

Papuga, J.: Smutná správa na konci leta. In: Hlas Nového Mesta, október. Bratislava Nové Mesto, 2020, s. 4.

Papuga, J.: Pán Matovič, zvážte výber ministra školstva! In: Bratislavsko východ 11: RegionPress, 2020, s. 3.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 9. časť. In: Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko 10: RegionPress, 2020, s. 8.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 8. časť. In: Košicko 9: RegionPress, 2020, s. 4.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 7. časť. In: Galantsko 8: RegionPress, 2020, s. 13.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 6. časť. In: Košicko 7: RegionPress, 2020, s. 4.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 5. časť. In: Bratislavsko 6: RegionPress, 2020, s. 3.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 4. časť. In: Bratislavsko 5: RegionPress, 2020, s. 3.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 3. časť. In: Nitransko 4: RegionPress, 2020, s. 6.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 2. časť. In: Zlatomoravsko 3: RegionPress, 2020, s. 5.

Papuga, J.: Hurbanka v Martine povstala. In: Martinsko 3: RegionPress, 2020, s. 2.

Papuga, J.: Želania a frázy. In: Trnavsko 2: RegionPress, 2020, s. 5.

Papuga, J.: Trojuholník škola - rodič - žiak. 1. časť. In: Trnavsko 2: RegionPress, 2020, s. 3.

Papuga, J.: Duma predvianočná. In: Dunajskostredsko 51: RegionPress, 2019, s. 10.

Papuga, J.: Lekárske ospravedlnenky. In: Bratislavsko 50: RegionPress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: Memorova-nie. In: Pezinsko 49: RegionPress, 2019, s. 7.

Papuga, J.: Novodobí experti. In: Pezinsko 48: RegionPress, 2019, s. 11.

Papuga, J.: Učiť o revolúcii. In: Trnavsko 46: RegionPress, 2019, s. 11.

Papuga, J.: Viera, škola, politika. In: Gemersko 45: RegionPress, 2019, s. 10.

Papuga, J.: Viera a Halloween. In: Galantsko 44: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Myslime pri prieskumoch. In: Bratislavsko 43: RegionPress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: Nízke platy v školstve presahujú osobné potreby. In: Bratislavsko 42: RegionPress, 2019, s. 9.

Papuga, J.: Stačia malé zmeny v školstve. In: Dunajskostredsko 41: RegionPress, 2019, s. 8.

Papuga, J.: Zelené protesty. In: Bratislavsko 40: RegionPress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: Sociálno - prázdno. In: Dunajskostredsko 39: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Tolerované klamstvo. In: Bratislavsko 38: RegionPress, 2019, s. 5.

Papuga, J.: Percentová rétorika. In: Bratislavsko 36: RegionPress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: O rok vzdelanejší. In: Bystricko-brezniansko 35: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Verejné obstarávanie v škole. In: Košicko 34: RegionPress, 2019, s. 7.

Papuga, J.: Kriticky o kritickom myslení 2. In: Dunajskostredsko 32: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Kriticky o kritickom myslení. In: Galantsko-Šaliansko 31: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Motivácia učiteľov po slovensky. In: Dunajskostredsko 30: RegionPress, 2019, s. 7.

Papuga, J.: Kampaň a kampaň. In: Bratislavsko 29: RegionPress, 2019, s. 42.

Papuga, J.: Len rodné čísla. In: Martinsko 28: RegionPress, 2019, s. 8.

Papuga, J.: Stačí vôľa učiť? In: Komárňansko 27: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace. In: Nitriansko 26: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Piataci z Riazanskej skonštruovali formulu. In: Hlas Nového Mesta 7 - 8 : BMČ Bratislava-Nové Mesto, 2019, s. 7.

Papuga, J.: Skutočné problémy používania národného jazyka. In: Nitriansko 25: RegionPress, 2019, s. 8.

Papuga, J.: Samospráva v škole. In: Bratislavsko č. 24: RegionPress, 2019, s. 6.  

Papuga, J.: Politici v školách. In: Hlohovecko-Sereďsko č. 22: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Kostol v modrom habite. In: Bratislavsko č. 21: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Politici nie, to oni! In: Galantsko-šaliansko č. 20: RegionPress, 2019, s. 12.

Papuga, J.: Najväčší, áno, ale aj v činoch. In: Trnavsko č. 19: RegionPress, 2019, s. 9.

Papuga, J.: Prezlečme sa v škole. In: Bratislavsko č. 18: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Deň-nedeň Zeme. In: Dunajskostredsko č. 17: RegionPress, 2019, s. 5.

Papuga, J.: Homeschooling. In: Bratislavsko č. 16: RegionPress, 2019, s. 10.

Papuga, J.: Štátny znak je viac. In: Pezinsko č. 15: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Mladý extrémista. In: Dunajskostredsko č. 14: RegionPress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Envirovýchova. In: Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko č. 13: RegionPress, 2019, s. 14.

Papuga, J.: Maturitná pohroma. In: Trnavsko č. 12: RegionPress, 2019, s. 5.

Papuga, J.: Kompendium slovenčiny. Príručka pre žiakov, učiteľov a priateľov vyučovania slovenského jazyka. Bratislava: vlastný náklad, 2019, s. 324.

Papuga, J.: Školské súťaže. In: Bratislavsko č. 11: RegionPress, 2019, s. 7.

Papuga, J.: Podcenená estetika. In: Bratislavsko č. 10: Regionpress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Rebélia riaditeľa. In: Nitriansko č. 9: Regionpress, 2019, s. 8.

Papuga, J.: Hodnotenie v škole. In: Bratislavsko č. 6: Regionpress, 2019, s. 7.

Papuga, J.: „Nejaká cigánočka“ a škola. In: Prievidzsko č. 5: Regionpress, 2019, s. 3.

Papuga, J.: Známky, tresty, odmeny. In: Dunajskostredsko č. 4: Regionpress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: Zapni si navigáciu! In: Bratislavsko č. 3: Regionpress, 2019, s. 6.

Papuga, J.: Školská novoročenka. In: Bratislavsko č. 2: Regionpress, 2019, s. 4.

Papuga, J.: Kniha či smartfón? In: Bratislavsko č. 50: Regionpress, 2018, s. 14.

Papuga, J.: Prehnaná bezpečnosť. In: Bratislavsko č. 48: Regionpress, 2018, s. 9.

Papuga, J.: Rígo. In: Bratislavsko č. 47: Regionpress, 2018, s. 12.

Papuga, J.: Problém: angličtina. In: Bratislavsko č. 45: Regionpress, 2018, s. 7.

Papuga, J.: Udalosti a škola. In: Bratislavsko č. 44: Regionpress, 2018, s. 7.

Papuga, J.: Pedagogický asistent. In: Bratislavsko č. 43: Regionpress, 2018, s. 4.

Papuga, J.: Kvalifikovaný dril. In: Bratislavsko č. 42: Regionpress, 2018, s. 4.

Papuga, J.: Pasca. In: Bratislavsko č. 41: Regionpress, 2018, s. 3.

Papuga, J.: Inklúzia po slovensky. In: Bratislavsko č. 40: Regionpress, 2018, s. 3.

Papuga, J.: Internet v školách. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 3.

Papuga, J.: Bezplatné stravovanie. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 3.

Papuga, J.: Politická gramotnosť In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 4.

Papuga, J.: 65 rokov? In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 3.

Papuga, J.: Rady do školy II. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 6.

Papuga, J.: Rady do školy I. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 4.

Papuga, J.: Učiteľ či manažér. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 5.

Papuga, J.: Boj o škôlky. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 4.

Papuga, J.: Učebnice. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 5.

Papuga, J.: Hodnotiť či nehodnotiť. In: Bratislavsko: Regionpress, 2018, s. 5.

Papuga, J.: Škola a extrémy. In: Dunajskostredsko: Trnava: Regionpress, 2018, s. 6.

Papuga, J.: Kompendium slovenčiny. Príručka pre žiakov, učiteľov a priateľov vyučovania slovenského jazyka. Nitra: Varínska tlačiareň, 2018, s. 336.

Papuga, J. Antigona stále nadčasová. In: Slovenčinári 1. Bratislava: Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny, 2018, s. 32.

Papuga, J. Zámená. In: Slovenčinári 1. Bratislava: Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny, 2018, s. 54.

Papuga, J.: Rok politickej gramotnosti. In: Dobrá škola 9. Bratislava: Exam, 2018, s. 6.

Papuga, J.: Čo s domácimi úlohami? In: Dobrá škola 7. Bratislava: Exam testing, 2018, s. 12.

Papuga, J.: Výmena skúseností inšpiruje. In: Hlas Nového Mesta 1 - 2. Bratislava: BA-NM, 2018, s. 11.

Papuga, J.: Stať sa riaditeľom nie je výhrou. In: Dobrá škola 3. Bratislava: Exam testing, 2017, s. 10 - 11.

Papuga, J.: Extrémne opatrenia. In: Dobrá škola 5. Bratislava: Exam testing, 2017, s. 12.

Papuga, J.: Lingvistické perspektívy a aplikačné anachronizmy vo vyučovaní slovenčiny - výzva alebo rezignácia? In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017, s. 259 - 268.

Papuga, J.: Kauza o tolerancii. In: Slovenčinár 3. III. ročník. Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 66 – 69.

Papuga, J.: The Possibilities and the Limits of Multimedia in Primary Teaching. In: Views of Conterporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia. Brno, 2016, s. 456 – 464.

Papuga, J.: Inovované hodnotenie slohov na druhom stupni základných škôl. In: Slovenčinár 2. III. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 51. – 62.

Papuga, J.: Aktuality. Proti. In: Knižná revue 5. XXVI. ročník. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2016, s. 4.

Papuga, J.: Spor nie je o kvalite literatúry. In: Dobrá škola 10. Bratislava: Exam testing, 2016, s. 11.

Papuga, J.: Arkadia est Vita. In: Slovenčinár 1. III. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 107 – 110.

Papuga, J.: Inovovaný štátny vzdelávací program zo slovenského jazyka a literatúry? In: Slovenčinár 1. III. Ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 50 – 60.

Papuga, J.: Štúr dnes – prehliadané paralely. In: Slovenčinár 1. III. Ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 16. – 23.

Papuga, J.: Neférové prijímačky. In: Dobrá škola 7. Bratislava: Exam testing, 2016, s. 20.

Papuga, J. – Tarábek, J.: Zmaturuj zo slovenského jazyka. Bratislava: Didaktis, 2015. s. 100.

Papuga, J.: „True“ Štúr. In: Slovenčinár 3. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 69 – 71.

Papuga, J.: Prax študentov slovenčiny. In: Slovenčinár 3. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 64 – 68.

Papuga, J.: Deti sú len také, akí sme my. In: Dobrá škola 2. Bratislava: Exam testing, 2015, s. 26.

Papuga, J.: Desať postrehov k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu pre ISCED 3. In: Slovenčinár 2. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 46 – 51.

Papuga, J.: Strach je len výhovorkou. In: Dobrá škola 5. Bratislava: Exam testing, 2015, s. 18.

Papuga, J.: Konár si pod sebou pílime sami. In: Dobrá škola 9. Bratislava: Exam, 2015, s. 26.

Papuga, J.: Cieľové požiadavky vs. štátny vzdelávací program (ISCED 3). In: Slovenčinár 1. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 53 – 57.

Papuga, J.: Príbeh učiteľa. In: Manažment školy a personálny rozvoj zamestnancov. Ako v tom viete plávať? VII. ročník. Bratislava: RAABE, 2014, s. 5 – 6.

Papuga, J.: Za učiteľov aj za žiakov. In: Dobrá škola 8. Bratislava: Exam, 2014, s. 10.

Papuga, J.: Nevyháňajme kultúru z gymnázií. In: Dobrá škola 3. Bratislava: Exam, 2014, s. 18.

Papuga, J.: Monografia nielen pre začínajúcich pedagógov. In: Slovenčinár 1. I. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2014, s. 77 – 78.

Papuga, J.: K reforme predmetu slovenský jazyk a literatúra (Reakcia na článok v Učiteľských novinách). In: Slovenčinár 2. I. ročník. Bratislava, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2014, s. 42 – 45.

Osemročné gymnáziá v Bratislavskom VÚC. Otvorený list J. Papugu (2013)

Nepreceňujme testovanie. Otvorený list J. Papugu (2013)

Papuga, J.: Školské mýty a legendy. In: Dobrá škola 11. Bratislava: Exam, 2013, s. 4.

Papuga, J.: Slovenčina po novom. [online]. Dobrá škola, 2013 [cit. 2013-03-28]. Dostupné na: http://www.dobraskola.com/?tx_t3blog_pi1[blogList][showUid]=276&cHash=5f04c732eb3005591a8e841d289565c6.

Papuga, J.: Štátny vzdelávací program predmetu umenie a kultúra – aplikácia v pedagogickej praxi. In: Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov. Bratislava: Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov, 2010, s. 238 - 242.

Papuga, J.: Bariéry v reforme SJL. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole 1. – 2. Bratislava: Vydavateľstvo SJLŠ, 2009, s. 6 – 13.

Papuga, J.: Integrácia v modernom vyučovaní. In: K problematike vyučovania SJL II. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2007, s. 53 - 57.

Papuga, J.: Niekoľko poznámok k prijímacím testom. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole 9. – 10. Bratislava: Vydavateľstvo SJLŠ, 2006, s. 303 - 308.

Papuga, J.: Možnosti učiteľa v modernom vyučovaní. In: K problematike vyučovania SJL I. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2006, s. 57 - 59.

 

RECENZIE:

Valkovičová, B.: Literatúra 5. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2018.

Hlavinková, A.: Literatúra 8. Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2018.

Hlavinková, A.: Literatúra 9. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2018.

 

BELETRIA:

Papuga, J. a T. Valachovičová: Ja, život a škola alebo Škola života. Bratislava: Ján Papuga, 2021.

Papuga, J.: Strážca kameňa II. Na pomedzí dvoch zemí. Bratislava: Citadella, 2016.

Papuga, J.: Géniovia. In: Ódy či frašky? (Európska únia očami drámy). Bratislava: Divadelný ústav, 2015.

Papuga, J.: Strážca kameňa. V krajine havranov. Bratislava: Slovart, 2011.

Papuga, J.: Fainnchalan15. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2010. (réžia: M. Hvišč)

Papuga, J.: O zimných sviatkoch. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2009. (réžia: V. Kivader)

Papuga, J.: Nezávislí. Bratislava: Prospero, 2006. (1. miesto v súťaži Dráma o najlepší pôvodný dramatický text)

 

HRANIE V TELEVÍZNYCH INSCENÁCIÁCH:

Seriál Šťastní vs. Šťastní - hosť na pohrebe psa (14. 10. 2021, TV Markíza, režiséri: Zuzana Marianková, Martin Kazimír, Ondrej Hraška)

Seriál Kriminálka Kraj - člen kruhu anonymných alkoholikov (26. 10. 2022, TV JOJ, režisér: Matúš Krajńák, Lukáš Hanulák)

Seriál Pán profesor - cvičiaci v posilňovni (30. 10. 2023, TV Markíza, režisér: Ondrej Hraška)

Seriál Duch - sediaci v kaviarni (29. 11. 2023, TV JOJ, režisér: Matúš Ryšan)

Seriál Čas nádejí - III. časť - účastník slávnosti (21. 1. 2024, RTVS, režisér: Ján Sebechlebský)

VYJADRENIA V MASMÉDIÁCH:

Vyjadrenie v článku Žiaci v testoch prepadli. Na vine je covid-19 aj rastúci podiel znevýhodnených detí - Trend (17. 2. 2024, redaktor: Janko Michal); https://www.trend.sk/trend-archiv/ziaci-testoch-prepadli-vine-je-covid-19-aj-rastuci-podiel-znevyhodnenych-deti?itm_brand=trend&itm_template=search&itm_modul=articles-search-list&itm_position=1

Vystúpenie vo videoblogu Škola je hra o našu budúcnosť - Pozvanie na kávu (4. 2. 2024, moderátor: Juraj Štubniak); https://www.youtube.com/watch?v=XwT-LYgL_eE&t=5s

Vystúpenie v televíznej relácii Dialógy: Školstvo potrebuje zmenu - Ján Papuga - ZVTV (29. 8. 2023, moderátor: Radovan Masár); https://zvtv.sk/dialogy/skolstvo-potrebuje-zmenu-jan-papuga/

Vystúpenie v televíznej relácii Rozhovor s Jánom Papugom, expertom na školstvo - Miestna televízia Trebišova (5. 8. 2023, moderátor: Peter Ferko); https://www.youtube.com/watch?v=PLrviQAeej0

Vystúpenie v rozhlasovej relácii Na moment, blogeri! S Jánom Papugom o sexuálnej výchove, školskej šikane a ohrozenej slovenčine - Infovojna (25. 5. 2023, moderátor: Gustáv Murín); https://www.youtube.com/watch?v=W2p278vmHSg&t=2s

Vystúpenie v rozhlasovej relácii Vzdelávanie pre dospelých 330. Školstvo pre 21. storočie - Slobodný vysielač (19. 12. 2022, moderátor: Miroslav Hazucha); https://slobodnyvysielac.sk/relacia/vzdelavanie-pre-dospelych-330/

Vyjadrenie v spravodajskom článku Arcibiskup Orosch a matrix nenávisti. - Hlavný denník (6. 11. 2022, redaktorka: Eka Balašková); https://www.hlavnydennik.sk/2022/11/06/arcibiskup-orosch-a-matrix-nenavisti

Vyjadrenie v spravodajskom článku Pedagóg, spisovateľ, aktivista Ján Papuga: Sú tu ako betón na sídlisku pri Černobyle a môže sa stať, že tu zostanú „naveky“ - Hlavný denník (11. 11. 2022, redaktorka: Gabriela Fedičová); https://www.hlavnydennik.sk/2022/11/10/pedagog-spisovatel-aktivista-jan-papuga-su-tu-ako-beton-na-sidlisku-pri-cernobyle-a-moze-sa-stat-ze-tu-zostanu-naveky

Vyjadrenie v rozhlasovej relácii Politické rozhovory 141 - Slobodný vysielač (1. 11. 2022, moderátor: Miroslav Hazucha); https://slobodnyvysielac.sk/relacie/politicke-rozhovory/

Vyjadrenie v článku Ministerstvo láka adeptov na post riaditeľa odboru riadenia národných parkov rôznymi benefitmi. Inzerát sa nevyhol kritike - Slovenský reportér (30. 8. 2022, redaktor: Marek Mensák); https://www.slovenskyreporter.sk/ministerstvo-laka-adeptov-na-post-riaditela-odboru-riadenia-narodnych-parkov-roznymi-benefitmi-inzerat-sa-nevyhol-kritike/?fbclid=IwAR3hARtpyiOuf1gj6zgpoUQ7QR9hV4ifiSrc4RY-6qUcNOBnYQwNeLWI_hU

Vyjadrenie v odbornom článku Učitelia by bez druhej práce nemali svoje auto ani dom - Hospodárske noviny (4. 8. 2022, redaktorka: Mária Krommel); file:///E:/2022-ucitelia_bez_druhej_prace-HN.pdf

Vyjadrenie v odbornom článku Počet detí učiacich sa doma je dvojnásobný - Hospodárske noviny (28. 7. 2022, redaktorka: Mária Krommel); https://www.pressreader.com/slovakia/hospodarske-noviny-9ZZT/20220728/textview?fbclid=IwAR0vSuHo7FyRo3DBp4iCkQHjoCwLdOodoU5lQP7aiQFQxumaGGQF9NffREs

Vyjadrenie v odbornom článku Droga za pár eur, vyzerá ako žuvačka a je hitom školákov. Nikotínové vrecká ich môžu otráviť - SME (22. 7. 2022, redaktorka: Soňa Jánošová); https://domov.sme.sk/c/22966105/droga-za-par-eur-vyzera-ako-zuvacka-a-je-hitom-skolakov-nikotinove-vrecka-ich-mozu-otravit.html ;  https://mynovezamky.sme.sk/c/22879662/dolezite-je-aby-sa-skolske-triedy-nepreplnali-cudzincami-detom-to-moze-uskodit.html

Vyjadrenie v odbornom článku Dôležité je, aby sa školské triedy neprepĺňali cudzincami. Deťom to môže uškodiť. - SME (7. 4. 2022, redaktor: Anton Hrachovský); https://mynovezamky.sme.sk/c/22879662/dolezite-je-aby-sa-skolske-triedy-nepreplnali-cudzincami-detom-to-moze-uskodit.html

Vyjadrenie v odbornom článku Ukrajinské deti sú pre slovenských školákov obohatením. - SME (4. 4. 2022, redaktor: Anton Hrachovský); https://mynovezamky.sme.sk/c/22874431/ukrajinske-deti-mozu-byt-pre-slovenskych-skolakov-obohatenim.html

Vyjadrenie v odbornom článku Písal ľúbostné verše a súčasne ospevoval Tisa aj Stalina. (29. 10. 2021, redaktor: Peter Getting); https://plus.sme.sk/c/22762526/jan-kostra-versoval-o-laske-k-eve-vlasti-tisovi-i-stalinovi.html

Vyjadrenie v správe Environmentálna výchova by mala byť súčasťou všetkých predmetov, hovorí pedagóg Ján Papuga. - GlobalNews.sk (17. 11. 2021, redaktorka: Martina Baumann); https://globalnews.sk/knihy/environmentalna-vychova-by-mala-byt-sucastou-vsetkych-predmetov-hovori-pedagog-jan-papuga/?fbclid=IwAR0G4yi_RdQd3utpEr9-q-qRvDRwsteJ1pFG-r8o_YhSrfyyU5cQkFgvhBE

Vyjadrenie v správe Environmentálna výchova by mala byť súčasťou všetkých predmetov. - humanisti.sk (17. 11. 2021, redaktorka: Martina Baumann); https://www.humanisti.sk/2021/11/17/environmentalna-vychova-by-mala-byt-sucastou-vsetkych-predmetov/?fbclid=IwAR0Uq29vY_YdHO3pYfw9saRAb3xkMswWgTt_pucQJ2GTCiMoaAlsT8v1Jmo

Vyjadrenie v správe Deti treba viesť k ekológii aj doma. - dennikrelax.sk (17. 11. 2021, redaktorka: Martina Baumann); https://www.dennikrelax.sk/Pekne-citanie/Tip-na-citanie-10/Deti-treba-viest-k-ekologii-aj-doma-/?fbclid=IwAR0Uq29vY_YdHO3pYfw9saRAb3xkMswWgTt_pucQJ2GTCiMoaAlsT8v1Jmo

Vyjadrenie v správe Deti môžeme odmalička viesť k správnym návykom pri ochrane životného prostredia. - Nové Mesto (19. 11. 2021, redaktorka: Martina Baumann); https://nm.sk/15881/deti-mozeme-odmalicka-viest-k-spravnym-navykom-pri-ochrane-zivotneho-prostredia/?fbclid=IwAR2ESC0xHFdlf1LrEkFDAxgjybXG12KtS1NuB62-yD9qO3yecZxqmt7i6Sg

Vyjadrenie v reportáži Svojprávni - Plus 7 dní (14. 10. 2021, redaktor: Peter Galan); https://plus7dni.pluska.sk/domov/povinne-ockovanie-to-vyvolalo-revoluciu-ucitelia-hrozia-vypovedami-teraz-ich-je-malo?fbclid=IwAR0_ZkLbdWxgb3UNQHRBgDDWYbCyQi0HcsX5IOWNafLfLw8mDoygbsl9TOA

Rozhovor Voľba riaditeľa školy je tá najnetransparentnejšia voľba - ZVTV (4. 9. 2021, moderátor: Radovan Masár); https://zvtv.sk/dialogy/jan-papuga/?fbclid=IwAR3EZD611zSujPBo--WwLlN7DxbGTXFkIA8xSLz7yzaGt7XJHnwKtidSpUA

Vyjadrenie v správe Žiaci aj učitelia žiadajú zrušenie prijímačiek, niektorí si netrúfajú - Pravda (22. 4. 2021, redaktor: Lucia Hakszer); https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/585340-ziaci-aj-ucitelia-ziadaju-zrusenie-prijimaciek-niektori-si-netrufaju/

Interview Slovenčinár o písaní čiarok: Pravidlá nie sú úplne jasné, aj jazykovedci si ich vysvetľujú rozlične - Denník N (13. 4. 2021, redaktor: Adrián Berecz);  https://dennikn.sk/2349373/slovencinar-o-pisani-ciarok-pravidla-nie-su-uplne-jasne-aj-jazykovedci-si-ich-vysvetluju-rozlicne/?fbclid=IwAR1VwF9OCukpTQKlMhpwED6JqckPKUemItypPHlKiW8z0m5s9T-rPOCRAHQ

Vyjadrenie v oznámení Domškolákov bude viac. Chýbajú však na nich peniaze. - Hospodárske noviny (28. 1. 2021, redaktorka: Mária Dvořáčková); https://slovensko.hnonline.sk/2288663-grohling-chysta-zmenu-cast-ziakov-sa-nemusi-vratit-do-skoly-ani-v-septembri

Vyjadrenie v reportáži Rezort školstva spúšťa databázu, rozširuje digitálne učivo ZŠ. - TA 3 (22. 11. 2020, Barbora Šišoláková); https://www.ta3.com/clanok/1197276/rezort-skolstva-spusta-databazu-rozsiruje-digitalne-ucivo-zs.html

Interview Rodič nemá suplovať učiteľa či vysvetľovať novú látku, hovorí Ján Papuga. - PRAVDA (28. 10. 2020, redaktorka: Martina Miksová); https://uzitocna.pravda.sk/skola/clanok/567024-rodic-nema-suplovat-ucitela-ci-vysvetlovat-novu-latku-hovori-jan-papuga/?fbclid=IwAR2WWocvyLGFHd_1w2dHx8RIZkXsY0gFJ475C09ClWEiBwCOJ5sqsHGgfXs

Vyjadrenie v správe Komora učiteľov víta uvoľnernie hodiny na dejepis. - SME (9. 8. 2020, TASR);  https://domov.sme.sk/c/22463786/komora-ucitelov-vita-uvolnenie-hodiny-viazanej-na-dejepis.html

Vyjadrenie v oznámení Vzdelávanie z domu bude čoskoro možné aj pre druhý stupeň. - Hospodárske noviny (6. 8. 2020, redaktorka: Mária Dvořáčková); https://slovensko.hnonline.sk/2190577-vzdelavanie-z-domu-bude-coskoro-mozne-aj-pre-druhy-stupen

Vyjadrenie v reportáži Zmeny v testovaní piatakov - RTVS (1. 8. 2020, redaktorka: Emília Lengyelová); https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/235941#1149 

Vyjadrenie v oznámení Vzdelávanie z domu bude čoskoro možné aj pre druhý stupeň. - Hospodárske noviny (6. 8. 2020, redaktorka: Mária Dvořáčková); https://slovensko.hnonline.sk/2190577-vzdelavanie-z-domu-bude-coskoro-mozne-aj-pre-druhy-stupen

Vyjadrenie v  reportážiŠkoly majú týždeň na prípravu - Noviny JOJ (22. 5. 2020, redaktorka: Eva Bariová); https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/80356-noviny-tv-joj

Vyjadrenie v reportáži Minister Grohling chce letné školy, mali by byť dobrovoľné (10. 5. 2020, Barbora Šišoláková); https://www.ta3.com/clanok/1182876/minister-grohling-chce-letne-skoly-mali-by-byt-dobrovolne.html

Vyjadrenie v reportáži Oprava známky musí byť opodstatnená. - TA 3 (31. 1. 2020, Barbora Šišoláková); https://www.ta3.com/clanok/1175094/ziaci-dostali-polrocne-vypisy-znamok-rodicia-mozu-ziadat-o-preskusanie.html

Vyjadrenie v článku Dankove  poukazy v praxi: viac turistov, ale aj škrtanie odmien zamestnancov. - Aktuality.sk (7. 10. 2019); https://www.aktuality.sk/clanok/729310/dankove-poukazy-v-praxi-viac-turistov-ale-aj-skrtanie-odmien-zamestnancom/

Vyjadrenie v televíznej reportáži Dotazník pre rodičov prvákov. - TV Markíza (18. 11. 2019, Andrea Šprochová); https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/25699-televizne-noviny

Vyjadrenie v televíznej reportáži Debatovali o situácii v školstve. - TV Nitrička (30. 9. 2019, Dominika Lörincová); https://tvnitricka.sk/vecerna-debata-o-skolstve/

Vyjadrenie v článku Obedy zadarmo nebudú zadarmo: Dotácia je len na jedlo,  nie na režijné náklady. - Nový čas (27. 8. 2019); https://www.cas.sk/clanok/877173/obedy-zadarmo-nebudu-zadarmo-dotacia-je-len-na-jedlo-nie-na-rezijne-naklady/

Vyjadrenie v článku Nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji potvrdili aj riaditelia škôl. - TASR (8. 8. 2019); https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190807TBA01799

Vyjadrenie v článku Návšteva ministerky školstva môže po novom stáť riaditeľa školy miesto. - TREND (3. 7. 2019, Tomáš Nejedlý); https://www.etrend.sk/ekonomika/poslanci-zakazali-politicku-propagaciu-na-skolach-zabrani-prihovoru-starostu.html

Vyjadrenie v článku Chceme na školách schopných alebo poslušných pedagógov? - TÝŽDEŇ (24. 6. 2019, Barbora Jaslovská); https://www.tyzden.sk/medialna-skola/56431/chceme-na-skolach-schopnych-alebo-poslusnych-pedagogov/?ref=kat&fbclid=IwAR1dgvDDFBMD0J0ZCP9kuXeL3wdBYXbbqgwHd1pgeUXFp08m5eip8cgPcoo

Vyjadrenie v článku Zbytočný návrh SAS-károv - PRAVDA (18. 6. 2019, Anežka Lisá); https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/516245-zbytocny-navrh-saskarov/

Vyjadrenie v reportáži Petícia za bezproblémové testovanie - Správy RTVS (28. 3. 2019, Emília Lengyelová); https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/183227#1524

Vyjadrenie v reportáži Kto pochybil a kto nevedel - Televízne noviny TV Markíza (26. 3. 2019, Andrea Šprochová); http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/19222-televizne-noviny

Vyjadrenie v reportáži Sporné maturitné otázky - Noviny o 17 TV JOJ (25. 3. 2019); https://videoportal.joj.sk/noviny-o-17-00/epizoda/63182-noviny-o-17-00

Vyjadrenie v reportáži Sporné maturitné otázky - Noviny TV JOJ (25. 3. 2019, Martina Karasová); https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/63175-noviny-tv-joj

Vyjadrenie v reportáži Z testu škrtli jednu otázku - Televízne noviny TV Markíza (25. 3. 2019, Andrea Šprochová); http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/19175-televizne-noviny

Vyjadrenie v článku Maturita bez slohu a z Harryho Pottera? Slovenčinári by dali zmenám zelenú - aktuality.sk (23. 3. 2019); https://www.aktuality.sk/clanok/677434/maturita-bez-slohu-a-z-harryho-pottera-slovencinari-by-dali-zmenam-zelenu/?fbclid=IwAR1pka9JmpsUwPH_geF6R-wWRy0jYadqG5xVm239vs_AV1hLmvJ5e7zfnds

Vyjadrenie v reportáži Sporné otázky už rieši ministerstvo - Noviny TV JOJ (18. 3. 2019, Alena Stračiaková); https://video.noviny.sk/video/fdbe2537-c1b5-4509-80d6-b0c0dc03e2b6/sporne-otazky-uz-riesi-ministerstvo?back_url=https://video.noviny.sk/

Hosť v rozhovore  Ars Litera: Hevierova radostná škola - RTVS, Rádio Devín (15. 3. 2019, Daniel Hevier); https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1095529

Vyjadrenie v reportáži Sporné úlohy v maturitných testoch - Televízne noviny TV Markíza (13. 3. 2019, Andrea Šprochová); http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/18778-televizne-noviny

Rozhovor v pre TA3: Detská psychologička o tom, ako zvládnuť maturitu v pohode - TA 3 (9. 3. 2019, Ivana Struhárová); https://www.ta3.com/clanok/1150005/detska-psychologicka-o-tom-ako-zvladnut-maturitu-v-pohode.html?fbclid=IwAR18ujh40YngFLHS9iK8sZxpOCqSO-9FaxMT2zU9hJTnVw1UHLel-49y9RI

Vyjadrenie v reportáži Andrej Danko pobúril učiteľov - Televízne noviny TV Markíza (28. 1. 2018, Andrea Šprochová); http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/16742-televizne-noviny

Vyjadrenie v článku Niektoré školy nevedia, odkiaľ vezmú financie na rekreačné poukazy - 24hod.sk (16. 1. 2019); https://www.24hod.sk/niektore-skoly-nevedia-odkial-vezmu-financie-na-rekreacne-poukazy-cl646398.htmlc

Vyjadrenie v reportáži Cudzinci v školách pribúdajú, reč je problém - Hospodárske noviny (3. 12. 2018, Romana Hlavanda Gogová); https://slovensko.hnonline.sk/1852555-cudzinci-v-skolach-pribudaju-rec-je-problem?fbclid=IwAR3TERr6i0_NSV3M19WRyal3u4TE1vqXCqnt5g7oOTJj9-a_Sf2GLNGekt4

Vyjadrenie v reportáži Vojna proti mobilom - Noviny TV JOJ (3. 11. 2018, Anton Adamčík); https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/59141-noviny-tv-joj

Vyjadrenie v reportáži Školy testujú kondíciu žiakov - Televízne noviny TV Markíza (11. 10. 2018, Martin Chlebovec); http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/13167-televizne-noviny

Vyjadrenie v reportáži Ochrana údajov v školách - Televízne noviny TV Markíza (6. 10. 2018, Alexandra Danilov); http://oldvideoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/90549_televizne-noviny

Interview Vedomostná spoločnosť v rukách nadšených učiteľov. – Slovenské národné noviny 36 (8. 9. 2018, Ivan Brožík);  file:///C:/Users/user/Downloads/1536647041wpdm_36-web.pdf

Vyjadrenie v reportáži Znevýhodnené deti v škole nechcú - Správy RTVS (15. 9. 2018, Dáša Hodálová a Emília Lengyelová); http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/166802#136

Rozhovor v Štúdiu TA3: Extrémy v slovenčine - TA 3 (1. 8. 2018, live, Hana Džurná); https://www.ta3.com/clanok/1132978/studio-ta3-j-papuga-o-reformovani-skolstva.html

Anotácia Kompendium slovenčiny - RegionPress (20. 7. 2018, Ivan Brožík, Gabriela Kratochvílová)

Vyjadrenie v reportáži Diagnóza: digitálna generácia - Plus 7 dní (21. 6. 2018, Peter Galan)

Vyjadrenie v reportáži Tresty pre testy - Televízne noviny TV Markíza (29. 5. 2018, Andrea Šprochová)

Interview Kodifikáciu jazyka treba zreálniť a aktualizovať.  – Slovenské národné noviny (5. 5. 2018, Ivan Brožík);  http://snn.sk/redakcia/archiv-snn/

Vyjadrenie k téme Deviatakov potrápil aj Sagan – PRAVDA (22. 3. 2018, Ivana Štefúnková)

Článok Fyzika naživo – Hlas Nového Mesta (marec 2018, Jana Škutková)

Vyjadrenie v reportáži Chyba v maturitných textoch - Noviny JOJ (14. 3. 2018, redaktorka: Eva Bariová)

Vyjadrenie v reportáži Chyba v maturitnom teste – Televízne noviny TV Markíza (14. 3. 2018, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Začali sa písomné maturity – Televízne noviny TV Markíza (13. 3. 2018, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v ankete Je 5 % málo alebo veľa? Dobrá škola 7 (marec 2018, Vladimír Burjan); http://www.dobraskola.com/index.php?id=1169&rocnik=9&cislo=7

Vyjadrenie v Rádiožurnále Testovanie 5 – Rádio Slovensko RTVS (17. 1. 2018, Jana Maťková)

Vyjadrenie v reportáži Ministerka odporúča viac telesnej, školám chýba zázemie - TA 3 (14. 1. 2018, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Týždeň v novom meste - vianočné trhy ZŠ  – TV Bratislava (25. 12. 2017, Silvia Šeptáková)

Interview Šetríme na tom, čo robí školu školou. Dolnozemskí slováci v Báčskom Petrovci vedia, že školstvo je ich identita. – Slovenské národné noviny 49 (2. 12. 2017, Ivan Brožík);  http://snn.sk/redakcia/archiv-snn/

Vyjadrenie v reportáži Rytmus nahradil varyto – Noviny TV JOJ (3. 12. 2017, Klaudia Suchomel Guzová)

Vyjadrenie v reportáži Testovanie piatakov aj bojkot – Noviny TV JOJ (22. 11. 2017)

Vyjadrenie v reportáži Otestovali piatakov – Televízne noviny TV Markíza (22. 11. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Vzbura proti testovaniu – Televízne noviny TV Markíza (24. 11. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie k téme Budú sa deti povinne učiť dva cudzie jazyky? – PRAVDA (30. 10. 2017, Ivana Štefúnková)

Vyjadrenie v reportáži Viac dejepisu nemajú všade – TA 3 (22. 10. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Kamerové systémy na školách pomohli odhaliť šikanu a krádeže – TA 3 (20. 10. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Rasizmus v časopise – Televízne noviny TV Markíza (6. 10. 2017, Lukáš Zuzelka)

Vyjadrenie v reportáži Učebnice pre cudzie jazyky sú stále problém. Štát ťahá peniaze aj z rodičovských peňaženiek. – Televízne noviny TV Markíza (27. 9. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Peniaze na testy sa našli – Televízne noviny TV Markíza (21. 9. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Celonárodné testovanie žiakov napokon bude, peniaze sa našli – TA 3 (21. 9. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Učitelia nechcú testovanie piatakov – Televízne noviny TV Markíza (19. 9. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Nad testovaním piatakov visí otáznik, údajne naň nie sú peniaze – TA 3 (18. 9. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Novomestskí žiaci začali školský rok vo vynovených školách a škôlkach - TV Bratislava (5. 9. 2017, Silvia Šeptáková)

Vyjadrenie v reportáži Pokuty za zničené učebnice – TA 3 (9. 8. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Potvrdenie po troch dňoch – TA 3 (25. 7. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Počet prvákov nie je istý – TA 3 (8. 7. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Hľadajú učiteľov – Televízne noviny TV Markíza (4. 7. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v reportáži Čo s neposlušnými žiakmi? Podmienečné vylúčenie rezort odmieta. – TA 3 (11. 4. 2017, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v reportáži Škrtli dve maturitné otázky – Televízne noviny TV Markíza (27. 3. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v článku Maturita bez slovenčiny – PRAVDA (26. 3. 2017, Ivana Štefúnová)

Vyjadrenie v reportáži Testy prijímacích skúšok obsahovali otázky, ktoré neboli v učebných osnovách – TA3 (20. 3. 2017, Lucia Lukušová)

Interview Rozhovor týždňa... V školách sa slovenčina systematicky ničí – Slovenské národné noviny (25. 3. 2017, Ivan Brožík)

Vyjadrenie v servise Triky na maturitu bez stresu – Plus 1 deň (13. 3. 2017, Mária Zerzanová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Sťažnosti na vysvedčenie – Televízne noviny TV Markíza (30. 1. 2017, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Žiaci majú čoraz horšie výsledky, zaostávame za priemerom OECD – Správy TA3 (6. 12. 2016, Lucia Lukušová)

Interview Neposielajte dieťa opäť k počítačom – Slovenské národné noviny (28. 6. 2016, Ivan Brožík);  http://snn.sk/news/neposielajte-dieta-opat-k-pocitacom/

Interview Na rovinu...s Jánom Papugom (letné tábory) – Regiopress (14. 5. 2016, Ivan Brožík)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Maturantom robí problémy geografia – Správy RTVS (12. 5. 2016, Kristián Čekovský)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Táborové plány – Televízne noviny TV Markíza (9. 5. 2016, Zuzana Javorová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Perverzný a deformujúci: Katolíci chcú vyradiť Pišťankovu knihu – TA3 (23. 4. 2016, Lucia Lukušová)

Vyjadrenie v novinovej správe Slovenskí spisovatelia vraj píšu pornografiu – SME (28. 4. 2016, Eva Andrejčáková)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nesprávne je aj správne – Televízne noviny TV Markíza (23. 4. 2016, Andrea Šprochová)

Článok Ľudovít Štúr bol génius, robil nadľudskú prácu – Učiteľské noviny (16. 10. 2015, TASR)

Článok Povinné čítanie 21. storočia. Toto sú typy osobností – Hospodárske noviny (23. 5. 2015, gri); http://style.hnonline.sk/vikend/538239-povinne-citanie-21-storocia-toto-su-tipy-osobnosti 

Článok Nechcú povinné čítanie – Televízne noviny TV Markíza (20. 3. 2015, Andrea Šprochová)

Článok Slovenčinu majú maturanti za sebou, niektorým dala zabrať – Pravda (15. 3. 2015, Katarína Kováčová)

Článok Na pomedzí dvoch zemí – Hlas Nového Mesta (apríl 2016, Jana Škutková)

Televízna reportáž Týždeň v Novom Meste 10/2016 (krst Strážcu II) – TV Bratislava (7. 3. 2016, Miroslav Mihalík)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Kniha pre maturantov – Televízne noviny TV Markíza (14. 3. 2016, Andrea Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nástrahy v testoch – Televízne noviny TV Markíza (12. 3. 2016, Zuzana Javorová)

Článok Stromy padnú, dopredu ich označia za choré - Bratislavské noviny (12/2015)

Rozhovor Neznalosť pravidiel slovenského jazyka nadobúda rozmer epidémie - Račan.sk (3/2015)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Učitelia kritizujú monitor 9 - Správy RTVS (24. 4. 2015, redaktorka: K. Hamárová)

Vyjadrenie v článku Povinné retročítanie treba žiakom predkladať – SME (4. 5. 2015, redaktorka: J. Horáková)

Účasť v televíznej relácii O šikanovaní - Teleráno TV Markíza (1. 10. 2014)

Článok Volebná skepsa – Račan.sk (8/2014)

Článok Gymnázium v Krasňanoch láka športom... - Račiansky výber (12/2013)

Článok Bratislava mi už pripadá ako cirkus - Bratislavské noviny (11/2013)

Článok Námestie Biely kríž opäť v ohrození – Bratislavské noviny (1/2013)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nespravodlivé maturity - Noviny JOJ (27. 3. 2012, redaktorka: E. Bariová)

Účasť v rozhlasovom rozhovore Noc s Andersenom - Rádio Slovensko (31. 2. 2012)

Účasť v televíznej diskusii Päť minút po dvanástej: Niekam patriť. Za akú cenu? - relácia RTVS (27. 10. 2012)

Účasť v televíznej diskusii Hosť MD: Spisovateľ Ján Papuga- relácia TV Bratislava (2. 9. 2011, moderátor: R. Iliev)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Maturanti pred zeleným stolom - Televízne noviny TV Markíza (16. 5. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

Článok Zákony už neochraňujú ľudí, sú proti nim - Bratislavské noviny (6/2011)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Stredoškoláci maturujú - Nočné televízne noviny TV Markíza (16. 5. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Ťažká hlava z maturity- Televízne noviny TV Markíza (16. 2. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Poľovačka na nápady- Televízne noviny TV Markíza (16. 10. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

Článok Škoda, že zľavy nie sú na všetky predstavenia – Bratislavské noviny (3/2010)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Zabúdame na mäkčene a dĺžne - Televízne noviny TV Markíza (9. 6. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Známky vs. percentá- Televízne noviny TV Markíza (13. 6. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Vyučovanie so štátnymi symbolmi - Televízne noviny TV Markíza (2. 9. 2010)

Vyjadrenie v televíznej reportáži Učiva bude možno menej - Televízne noviny TV Markíza (24. 8. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

Článok Na slávu v dimitrovke sa už len spomína – Bratislavské noviny (7/2010)

Článok Z normálnej cesty je chodník, len nevydarený - Bratislavské noviny (1/2010)

Článok Mesto musia chrániť občania i radní páni - Bratislavské noviny (9/2010)

Článok Vyrúbané stromy nové nenahradia – Bratislavské noviny (4/2010)

Účasť v televíznej diskusii Päť minút po dvanástej: Čítať alebo nečítať - relácia RTVS (11. 9. 2009)

Článok Miestny politik by sa mal starať o mesto - Bratislavské noviny (4/2009)

Článok Výsadba nových stromov nie je útechou - Bratislavské noviny (10/2008)

Článok Tak ako kostol si zaslúži obnovu aj škola – Bratislavské noviny (6/2006)

Zdieľať