Mesiac február 2024

MARTINKA

Martina Šimkovičová je fenomén. Je krásna a vzdelaná a vysoko kultúrna. Štatisticky by mala byť za globalizmus, povrchnosť a nemala by mať národné cítenie. Krásky málokedy inklinujú k národu – česť výnimkám. Jej jedinou chybou je, že na tom podujatí…

PISA – pokračovanie problému

PISA Dal som časopisu Trend vyjadrenie k PISA, je to platený článok: https://www.trend.sk/trend-archiv/ziaci-testoch-prepadli-vine-je-covid-19-aj-rastuci-podiel-znevyhodnenych-deti?itm_brand=trend&itm_template=search&itm_modul=articles-search-list&itm_position=1 Tu máte moje celé vyjadrenie pre Trend, z ktorého si vyňal redaktor niektoré pasáže: ,,Prečo zlyhávajú v PISA krajiny OECD? Na prvom mieste verejne musím pripomenúť, že…

PROFIL ŽIAKA

Spracoval som veľmi širokým, všeobecným a spoločensky podmieneným spôsobom to, čo by malo byť na začiatku každej jednej reformy školstva, ktorá sa doposiaľ určite neudiala. Určite sa moje tézy dajú využiť aj v domácej výchove, nie iba v škole. Ale…