Hlavne nemlčať o problémoch v školách

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*

LINK

*

PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com  FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * FB skupina: Školoveda * Blog: janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk

*

Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci. * Pridajte sa k uvedeným FB skupinám, ak chcete mať informácie o mojich aktivitách a textoch.

——————————————————————————–

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Priama demokracia – skutočná vôľa národa

Priama demokracia – skutočná vôľa národa

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nulté hodiny

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda
*
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Revolučné zmeny by nám zmenili život. Ale neudejú sa!

Revolučné zmeny by nám zmenili život. Ale neudejú sa!

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sexualita v školách

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda
*
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
 
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Zdravotník v škole?

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*

Link

*

PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com  FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk

*

Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Objektivita na vyučovaní

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda
*
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/614/0cb/528/6140cb52866c5007160739.pdf
*
Link
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*
Link
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiakom k novému školskému roku 2021/22

Deti, žiaci, študenti,

aj keď to bolo ťažké leto plné obmedzení a hlavne krátke, verím, že návrat do škôl nevezmete ako koniec sveta. Mnoho ľudí vo Vašom veku by všetko dalo aspoň za minimálne vzdelanie. Vy ho máte, využite ho vo svoj prospech…

Buďte deťmi, kým sa dá, nedovoľte, aby Vám brali detstvo, hry a detský pohľad.
Učte sa do miery, ktorú zvládate a myslite na to, že nie je cieľom byť vynikajúcim vo všetkých oblastiach. Nájdite si tú svoju a v tých ostatných aspoň prospievajte.

Pokúste sa nájsť vo vyučovacích predmetoch zmysel. Ak ich zavrhnete hneď, ťažko sa Vám bude prežívať v škole.

Myslite na to, že nie vždy známka vyjadruje Vašu osobnosť. Vaše činy, úspechy a práca Vás skôr či neskôr ohodnotia.

Skúste nájsť v dospelých, učiteľoch priateľov. Buďte k nim úprimní, vedia pomôcť. Ak to nejde, nenechajte to len tak. Ak je dospelý nepriateľom, dieťa by nemalo trpieť.

Hýbte sa, športujte, zdravo žite, chráňte a navštevujte prírodu… nech je každá choroba na Vás krátka.

Zaujímajte sa o dianie v spoločnosti, vyslovujte názory, argumentujte, diskutujte, ste predsa budúcou generáciou, čo prevezme život v našej krajine. Naučte sa, že nie vždy dospelý má pravdu.

Verbalizujte svoju nespokojnosť. Možno aj ostro, ale slušne. I keď vidíte, že sa to dá aj s neslušnosťou ďaleko dotiahnuť. No zažívame, k čomu vedie nenávisť.

Popri učení oddychujte, relaxujte, venujte sa záľubám a ľuďom. Kašlite na drogy. I tie legálne. Je mnoho iných spôsobov ako sa vybúriť. A zdravých.

Komunikujte. Dobrá komunikácia = dobrý pocit zo života.

Dajte si najprv malé ciele a postupne ich zväčšujte. Nedajte sa tlačiť do cieľov, ktoré nechcete. Ani rodičmi. Tých si vážte a pomáhajte im. No dbajte aj o svoju nezávislosť, ktorá sa Vám v živote zíde.

Čítajte, vnímajte, počúvajte, analyzujte… Nech sa pre Vás jediným zdrojom nestanú mýty a jednostranné názory. Dnes je veľmi ťažké zaujať jednoznačný postoj. No v procese poznania sa aspoň viete rozhodnúť tak, aby ste postojom nikomu neublížili, nikoho neponížili, nikoho neodpísali.

Majte vzory a idoly, aké chcete. Len nezabudnite, že ich cesta sa nedá zopakovať. Buďte vzorom pre seba a svoje okolie. To je neraz viac, ako sa stať hviezdou.

A napokon, berte bežné problémy s nadhľadom, pokojom, riešte ich s odstupom času po zamyslení sa. Ak budete robiť z bežných problémov tragédiu, tak tie ozajstné problémy sveta Vás dostanú na psychiatriu alebo na druhý svet. Ak si neviete s problémami poradiť, komunikujte.

Želám Vám čo najnormálnejší školský rok plný užitočných poznatkov s motiváciou tešiť sa na každý deň, každý víkend, každé prázdniny a s radosťou stretávať nových ľudí. A kolegom želám takýchto žiakov.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Rodičom

Prvý september sa zvyčajne spája so školou. Preto si každý rok pripravujem pár slov pre kolegov, rodičov, žiakov, teda pre neoddeliteľné súčasti komunity školy, ktoré by mali vzájomne spolupracovať, ak chceme dosiahnuť istú silu na zmenu. Namiesto toho sa vzájomne napádame a potom zmeny v školstve vyzerajú ako vyzerajú.

Tento rok som pre Regionpress, ktorý má ozaj celoslovenský dosah, aj na časti Slovenska, kde nie je internet a TV rutinou, napísal prejav pre rodičov. Nie preto, že by boli najväčším problémom školstva, ale preto, že som cítil potrebu zdôrazniť im realitu, v ktorej pedagógovia žijú a možno preto niekedy reagujú neadekvátne. Pochopenie, ktoré dnes chýba, je dôležité. Pochopenie a komunikácia. Apelujem aj na kolegov, že pochopenie rodičov a žiakov je rovnako dôležité. Inak sa bude diať, čo sa deje.
Dovoľte mi aj malý odkaz vedeniam škôl i pedagógom, ktorým sa prieči uväznenie detí i samých seba rúškami. Nič vám nebráni nevšímať si to, ak si to dá niekto dole. Isto ste deti i kolegov upozornili, splnili ste, čo hlúpe vyhlášky nariaďujú, no ďalej to nechajte na ľuďoch. Ak Vás aj niekto bonzne, neexistuje kontrola, ktorá by Vám dokázala, že ste zodpovedný za to, ak si niekto dá rúško dole. A určite si ho dá, lebo nosiť ho denne niekoľko hodín už nie je ochrana, ale neľudské nariadenie. Písal som o tom v osobitnom článku. A ak patríte k rúškovým teroristom, pozorne si pozrite dôsledky prekrytia horných dýchacích ciest po hodine špinavým a vlhkým rúškom.
*
Článok: tu.
*
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/612/e52/550/612e52550cee8881055055.pdf
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * FB skupina: Školoveda * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár