Objektivita na vyučovaní

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda
*
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/614/0cb/528/6140cb52866c5007160739.pdf
*
Link
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*
Link
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Žiakom k novému školskému roku 2021/22

Deti, žiaci, študenti,

aj keď to bolo ťažké leto plné obmedzení a hlavne krátke, verím, že návrat do škôl nevezmete ako koniec sveta. Mnoho ľudí vo Vašom veku by všetko dalo aspoň za minimálne vzdelanie. Vy ho máte, využite ho vo svoj prospech…

Buďte deťmi, kým sa dá, nedovoľte, aby Vám brali detstvo, hry a detský pohľad.
Učte sa do miery, ktorú zvládate a myslite na to, že nie je cieľom byť vynikajúcim vo všetkých oblastiach. Nájdite si tú svoju a v tých ostatných aspoň prospievajte.

Pokúste sa nájsť vo vyučovacích predmetoch zmysel. Ak ich zavrhnete hneď, ťažko sa Vám bude prežívať v škole.

Myslite na to, že nie vždy známka vyjadruje Vašu osobnosť. Vaše činy, úspechy a práca Vás skôr či neskôr ohodnotia.

Skúste nájsť v dospelých, učiteľoch priateľov. Buďte k nim úprimní, vedia pomôcť. Ak to nejde, nenechajte to len tak. Ak je dospelý nepriateľom, dieťa by nemalo trpieť.

Hýbte sa, športujte, zdravo žite, chráňte a navštevujte prírodu… nech je každá choroba na Vás krátka.

Zaujímajte sa o dianie v spoločnosti, vyslovujte názory, argumentujte, diskutujte, ste predsa budúcou generáciou, čo prevezme život v našej krajine. Naučte sa, že nie vždy dospelý má pravdu.

Verbalizujte svoju nespokojnosť. Možno aj ostro, ale slušne. I keď vidíte, že sa to dá aj s neslušnosťou ďaleko dotiahnuť. No zažívame, k čomu vedie nenávisť.

Popri učení oddychujte, relaxujte, venujte sa záľubám a ľuďom. Kašlite na drogy. I tie legálne. Je mnoho iných spôsobov ako sa vybúriť. A zdravých.

Komunikujte. Dobrá komunikácia = dobrý pocit zo života.

Dajte si najprv malé ciele a postupne ich zväčšujte. Nedajte sa tlačiť do cieľov, ktoré nechcete. Ani rodičmi. Tých si vážte a pomáhajte im. No dbajte aj o svoju nezávislosť, ktorá sa Vám v živote zíde.

Čítajte, vnímajte, počúvajte, analyzujte… Nech sa pre Vás jediným zdrojom nestanú mýty a jednostranné názory. Dnes je veľmi ťažké zaujať jednoznačný postoj. No v procese poznania sa aspoň viete rozhodnúť tak, aby ste postojom nikomu neublížili, nikoho neponížili, nikoho neodpísali.

Majte vzory a idoly, aké chcete. Len nezabudnite, že ich cesta sa nedá zopakovať. Buďte vzorom pre seba a svoje okolie. To je neraz viac, ako sa stať hviezdou.

A napokon, berte bežné problémy s nadhľadom, pokojom, riešte ich s odstupom času po zamyslení sa. Ak budete robiť z bežných problémov tragédiu, tak tie ozajstné problémy sveta Vás dostanú na psychiatriu alebo na druhý svet. Ak si neviete s problémami poradiť, komunikujte.

Želám Vám čo najnormálnejší školský rok plný užitočných poznatkov s motiváciou tešiť sa na každý deň, každý víkend, každé prázdniny a s radosťou stretávať nových ľudí. A kolegom želám takýchto žiakov.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Rodičom

Prvý september sa zvyčajne spája so školou. Preto si každý rok pripravujem pár slov pre kolegov, rodičov, žiakov, teda pre neoddeliteľné súčasti komunity školy, ktoré by mali vzájomne spolupracovať, ak chceme dosiahnuť istú silu na zmenu. Namiesto toho sa vzájomne napádame a potom zmeny v školstve vyzerajú ako vyzerajú.

Tento rok som pre Regionpress, ktorý má ozaj celoslovenský dosah, aj na časti Slovenska, kde nie je internet a TV rutinou, napísal prejav pre rodičov. Nie preto, že by boli najväčším problémom školstva, ale preto, že som cítil potrebu zdôrazniť im realitu, v ktorej pedagógovia žijú a možno preto niekedy reagujú neadekvátne. Pochopenie, ktoré dnes chýba, je dôležité. Pochopenie a komunikácia. Apelujem aj na kolegov, že pochopenie rodičov a žiakov je rovnako dôležité. Inak sa bude diať, čo sa deje.
Dovoľte mi aj malý odkaz vedeniam škôl i pedagógom, ktorým sa prieči uväznenie detí i samých seba rúškami. Nič vám nebráni nevšímať si to, ak si to dá niekto dole. Isto ste deti i kolegov upozornili, splnili ste, čo hlúpe vyhlášky nariaďujú, no ďalej to nechajte na ľuďoch. Ak Vás aj niekto bonzne, neexistuje kontrola, ktorá by Vám dokázala, že ste zodpovedný za to, ak si niekto dá rúško dole. A určite si ho dá, lebo nosiť ho denne niekoľko hodín už nie je ochrana, ale neľudské nariadenie. Písal som o tom v osobitnom článku. A ak patríte k rúškovým teroristom, pozorne si pozrite dôsledky prekrytia horných dýchacích ciest po hodine špinavým a vlhkým rúškom.
*
Článok: tu.
*
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/612/e52/550/612e52550cee8881055055.pdf
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * FB skupina: Školoveda * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Ministerstvo školstva? Alebo zdravotníctva?

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*

Link – text

Link – časopis

*

PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com  FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk

*

Poteším sa konštruktívnej diskusii i vecnej kritike k tomuto textu. Osobné invektívy blokujem. Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Väzenie tvárí detí – opäť na neurčito

*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
—————————————————
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Ochrana pred rôznymi vírusmi – nie iba v škole

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda

*
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Deti to vidia inak

V tejto spolarizovanej dobe plnej negatívnej energie moja kolegyňa a kamarátka Mgr. Darina Vranová, vynikajúca učiteľka, zozbierala v rámci predmetovej aktivity príspevky svojich žiakov z I. stupňa, ktoré nám veľa naznačujú. Mám podobnú skúsenosť, ako učiteľ, že deti z II. stupňa majú veľmi triezve, nezaujaté a výnimočné názory, ktorým aj samy veria. Stačí im dať priestor, aj o tom má byť škola. Veria v dobro i riešenia, i keď žijú vo veľmi ťažkom čase v krajine, ktorá sa doslova rozbíja.

 

Možno by sme sa v niektorých situáciách mali stať deťmi. Byť ľudskejšími, ako sú práve deti. A nedovoliť to, aby ich spoločnosť a systém zomleli tak, že zabudnú na svoje výroky z detských čias, ktoré svojou úprimnosťou a nádejou ukazujú cestu… Ak deti zabudnú, predĺži to stav, v ktorom sa dnes nachádzame.

 

Aj preto budem písať o školstve a o iných veciach, ktoré pociťujú súčasné deti, inšpirujúc sa práve ich svetom. A budem aj ja veriť ako ony v zmenu prístupu k výchove a k vzdelávaniu, ktorá sa doposiaľ neudiala. Školstvo nie je ustanovizeň, je to humanizmus v najvyššej miere.

 

Kým nezachránime generáciu detí pred zomletím, niet nám pomoci.

 

Tu sú čarovné výroky žiakov I. stupňa:

 

,,Keby som bola hviezdou, ostatné hviezdy by som pospájala do súhvezdí, ktoré by sa volali: Súhvezdie nádeje, Súhvezdie lásky, Súhvezdie šťastia a dodávali by sme svojou žiarou ľuďom pocit, že dokážu všetko…“

 

,,Keby som bol diplomatom, snažil by som sa predchádzať vojnám a keby sa mi to nepodarilo, tak by som sa snažil o to, aby v nich nebojovali ľudia, ale roboty…“

 

,,Keby som bola spisovateľkou, každá kniha by skončila dobre.“

 

,,Keby som bola kvetom, svojou vôňou by som menila ľudí na mierumilovnejších.“

 

,,Keby som bola učiteľkou, veľa by som sa rozprávala s deťmi a menej učila.“

 

,,Keby som bol vtákom, všetko by som sledoval a upovedomoval by som zvieratá o nebezpečenstvách.“

 

,,Keby som bola mačkou, svojou hravosťou by som odháňala deti od počítačov.“

 

,,Keby som bol sneh, padám v zime celé dni, aby sa so mnou mohli deti guľovať.“

 

 

 

PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com  FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * FB skupina: Slobodná iniciatíva nezávislých občanov * FB skupina: Riazanet – BA-NM * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk

*

Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Posielajte ho médiám. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.

 

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Sme pripravení na školskú inklúziu?

Môj text pre Region Press, najčítanejšie regionálne noviny. Rubrika: Školoveda
Link: https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/611/3ec/106/6113ec1069037265984347.pdf
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
————————————————————————–
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pozri, kto to hovorí alebo ďalší „liberálny“ teror

„Mňa osoba, ktorá v 21. storočí spochybňuje očkovanie, si nie som úplne istý, aby učila moje deti.“
(Noviny TV JOJ, 5. 8. 2021, úryvky z tlačovky)
Výrok nemenovaného župana z nemenovanej strany o učiteľoch ma motivoval k napísaniu uvedeného blogu. Presahuje tému očkovania…
*
*
PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * IG: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania * janpapuga.blog.pravda.sk * youtube: Ján Papuga * www . janpapuga . sk
*
Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci.
—————————————————
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár