Mesiac jún 2024

1. 6. 2024

Všetkým deťom sveta – detstvo, ktoré má byť zážitkom, nie traumou, – rešpekt bez vnucovania, manipulácie a nútenia k názoru, – použiteľné vzdelanie každému, čo ho potrebuje, – rodinu, rodičov alebo náhradných rodičov, nech nevyrastajú bez lásky, – zdravie, deti…