Kompendium literatúry

Príručka pre žiakov, učiteľov a priateľov vyučovania literatúry

Na stiahnutie: obálka knihy – zadná časť s anotáciou * predhovor * obsah * register * ukážka z knihy

K O M P E N D I U M = dielo obsahujúce súhrn základných poznatkov daného (vedného) odboru

Kniha obsahuje komplexné učivo o literatúre v rámci štátneho vzdelávacieho programu základnej a strednej školy. Kompendium literatúry je vhodné pre žiakov 2. stupňa základných škôl, stredných škôl (na maturitu) a študentov učiteľských smerov na vysokých školách. Je určená aj pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri učení sa. A v neposlednom rade sa stáva neoceniteľným pomocníkom pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Literárnovedné pojmy a javy sú v Kompendiu literatúry vysvetlené podrobne a prostredníctvom príkladov z rôznych literárnych textov.

Obsah Kompendia literatúry I:

1. Úvod do literatúry

2. Štylistika umeleckého textu

3. Literárne druhy a žánre

Kompendium literatúry je usporiadané systematicky, postupuje sa od všeobecného, teoretického ku práci s konkrétnymi literárnymi textmi. Tak ako Kompendium slovenčiny, aj táto kniha obsahuje poznámky na okraj, v ktorých sa vyskytujú mnohé metodicko-didaktické postrehy a rady. Na konci jednotlivých dielov nájdete registre, ktoré vám pomôžu rýchlo vyhľadať literárnovedný pojem, o ktorom sa chcete dozvedieť viac.

Tešíme sa na vašu spätnú väzbu, námety, skúsenosti z hodín a konštruktívne pripomienky. Môžete nám napísať na uvedené kontakty: link.

Útvar: populárno-náučná príručka, ktorá zachytáva literárnovedné učivo so zameraním na umelecké texty rôznej proveniencie

Autor: PhDr. Ján Papuga, PhD. ©

Editorka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Obálka: Ondrej Sova

Grafika: Radim Jančovič

Recenzenti: Mgr. Gabriela Kratochvílová, PhDr. Xénia Činčurová, PhD.; PaedDr. Silvia Hajdúová, PaedDr. Beáta Pácalová

Počet strán: 288

Rok vydania I. dielu: 2023

Rok ukončenia prvopisu I. dielu: 2023

Cena: 31,90 (vrátane poštovného a balného)

POZOR, POZOR, POZOR – jesenná akcia: 10 objednaných kníh pre Vašich žiakov + 1 zadarmo pre učiteľa. A v rámci Bratislavského kraja takúto objednávku dovezieme na naše náklady.

OBJEDNÁVKY Kompendia literatúry: Objednávky knihy sa realizujú cez internetový obchod: link. Ak vám nevyhovuje objednávanie cez internetový obchod alebo potrebujete informácie o zaslaní knihy, kontaktujte distribúciu prostredníctvom e-mailu: knihyjanapapugu@gmail.com. V prípade odborných otázok a pripomienok ku knihe napíšte autorovi na e-mail  janpapuga@gmail.com. Objednávku expedujeme do týždňa.

OHLASY:

Kompendium literatúry po Kompendiu slovenčiny opäť prináša študentom aj učiteľom veľkú pomoc: Všetko možno nájsť na jednom mieste. Kniha s veľkým rozsahom, rozdelená na diely, sleduje Štátny vzdelávací program,  vysvetľuje základné pojmy literatúry, druhy literatúry, štylistiku písania textu… Zvláštna pozornosť sa v II. dieli venuje výrazovým prostriedkom. Najviac, čo si na knihe cením, je skutočnosť, že autor vzápätí uvádza pri svojom výklade ukážky, ktoré vyberá z rôznych období. Jeho výber je variabilný. Text učebnice je zreteľne členený, kľúčové pojmy a dôležité výrazy sú graficky zvýraznené. Príručka je logicky usporiadaná, všíma si vekové osobitosti žiakov a autor dbá aj na didaktický zreteľ. Kompendium literatúry odporúčam všetkým študentom, ktorí chcú mať základné znalosti z umenia literatúry. (Beáta Pácalová, recenzentka)