Besedy so spisovateľmi

V školskom roku 2008/2009 ma oslovilo združenie Anasoft Litera, aby sme na našej škole, Gymnáziu na Hubeného v Bratislave, zorganizovali besedu s významným súčasným prozaikom DUŠANOM DUŠEKOM. Nebolo treba dlho rozmýšľať, a tak sme sa s pani profesorkou Balašovovou do toho pustili. Stretnutie sa konalo v rámci festivalu Anasoft Litera Fest, ktorý udeľuje ceny za najlepšie súčasné prozaické diela. Žiaci, ale aj hostia z viacerých škôl, mali možnosť položiť spisovateľovi otázky, na ktoré pán Dušek s vtipom a šarmom odpovedal. Okrem príbehov o vzniku jeho literárnych diel, nám sprostredkoval veľa informácií súvisiacich s literatúrou, literárnym procesom a teóriou literatúry. Povedal nám aj niekoľko poznámok o svete filmu, keďže pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení. Nakoniec sme mali možnosť vypýtať si od autora autogram a poďakovať mu za príjemnú diskusiu. Fotografie z tohto stretnutia nájdete vo fotogalérii.
V školskom roku 2009/2010 sme sa opäť stali súčasťou festivalu Anasoft Litera. V rámci autorského čítania k nám na školu, na Gymnázium na Hubeného v Bratislave, prišiel súčasný prozaik, predstaviteľ postmoderny PAVEL VILIKOVSKÝ. Besedu plnú užitočných informácií o literatúre a literárnej tvorbe som moderoval aj tento rok s pani profesorkou Balašovovou. Navštívili nás aj hostia z iných škôl. Žiaci využili možnosť dať otázku tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry, s ktorou sme sa po dvojhodinovej diskusii rozlúčili. Fotografie nájdete vo fotogalérii.
V školskom roku 2010/2011 sme sa po tretíkrát stali spoluorganizátorom literárneho festivalu Anasoft Litera 2010. Tento raz našu školu, Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave, a najmä žiakov 2. ročníkov poctil návštevou básnik, prozaik, dramatik, riaditeľ divadla Gunagu, herec, režisér, autor literatúry pre deti, nositeľ množstva literárnych cien, autor najlepšieho súčasného slovenského románu (Námestie kozmonautov) VILIAM KLIMÁČEK. Okrem odpovedí na otázky našich žiakov sme sa dozvedeli veľa o literatúre a o divadle. Keďže je autor blízkym spolupracovníkom hercov, akými sú Petra Polnišová, Peter Sklár, Roman Pomajbo, Daniel Dangl, dozvedeli sme sa vtipné i vážne príhody zo života divadelníkov. Fotografie sú vo fotogalérii
26. 5. 2011 sme už v rámci tradičnej spolupráce s vydavateľstvom Anasoft Litera stali súčasťou programu Anasoft Litera 2011. V rámci medializovaného programu sme privítali na autorskom čítaní slovenskú herečku a spisovateľku ZUZANU CIGÁNOVÚ, autorku knihy, ktorá v minulých ročníkoch festivalu postúpila do finále v súťaži o najlepšiu súčasnú prózu. Dozvedeli sme sa nielen o literárnej tvorbe autorky, ale aj o jej pôvodnej profesii, ktorou je herectvo. Diskusia uprostred jarných horúčav príjemne osviežila naše poznanie. Žiaci mali možnosť položiť tejto osobnosti otázky, ktorú aj využili. Spomienky na túto udalosť nájdete vo fotogalérii

V školskom roku 2011/2012 sme na pôde Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave opäť privítali súčasného spisovateľa DUŠANA DUŠEKA. Toto stretnutie bolo významné aj preto, že sa žiaci IV. A a IV. B stali súčasťou reedície knihy Kufor na sny vo vydavateľstve Slovart. Ich názory na túto knihu sú publikované na jej obálke. Atmosféra z besedy je zachytená vo fotogalérii.

Už po piaty raz sme na našej škole, na Gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave, zorganizovali autorské čítanie v rámci festivalu Anasoft Litera. Naše pozvanie dňa 14. 5. 2013 prijala súčasná slovenská spisovateľka MONIKA KOMPANÍKOVÁ, autorka oceneného románu Piata loď. Bližšie priebeh besedy zachytáva Alžbeta Takácsová zo sexty: ,,Sympatická, navonok nenápadná mladá žena sa podelila so svojimi názormi a literárnymi skúsenosťami s prítomnými študentmi školy. Piata loď je oceneným románom, ktorý opisuje príbeh detí, ktoré si vytvoria imaginárnu, tajnú rodinu. Dej sa odohráva v záhradnom domčeku. Mystiku príbehu podčiarkujú poetické opisy a sugestívna psychologizácia. Toto dielo malo veľký ohlas aj napriek tomu, že sa neradí do trendovej komerčnej literatúry. Nevýhodou slovenskej literatúry je slabá predajnosť kníh podmienená nízkym počtom obyvateľstva a celkove nezáujmom mladých ľudí o beletriu, skonštatovalo sa na besede. Autorka si však nemôže sťažovať, jej kniha sa teší veľkému záujmu. Dokonca sa pripravuje jej filmové prevedenie. Spisovateľka porozprávala študentom aj o svojich začiatkoch a podelila sa s nimi o svoje názory na diela iných autorov. Jej úspešnú umeleckú dráhu naštartovala súťaž o najlepšiu poviedku. Vyhrala a táto skutočnosť jej otvorila cestu k literárnej tvorbe." Celý článok publikoval časopis Dobrá škola. Fotogalériu z besedy nájdete tu.