Mesiac december 2020

OČKOVACÍ NÁTLAK

Dovolím si na svojom blogu publikovať názor mojej kamarátky, pedagogičky Mgr. Dariny Vranovej, ktorá je okrem iného autorkou knihy Škriatkovia pomáhajú deťom o medziľudských vzťahoch medzi žiakmi. Stotožňuje sa s mojím názorom, ktorý je tak isto o tom, že to,…

VIANOCEEEEE!

V deň Štedrého dňa píšem pozdravy známym. Zrejme nedokážem každému individuálne napísať, keďže mi záleží na tom napísať každému osobné slová. Tak tieto slová venujem všetkým známym i menej známym. Želám Vám všetkým pokojné, veselé, zdravé, sýte, hĺbavé, rozprávkové, šťastné,…

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVENČINÁRI

Milí kolegovia, kolegyne, žiaci, rodičia, milovníci školy a vyučovania slovenčiny. Ho-ho-ho, po amerikánsky, vydávame pre Vás ako skorý vianočný darček už šieste číslo časopisu Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka. Myslím, že sa vydarilo, posúďte sami. Ak budete mať chuť prezentovať…

DODATOK K POLROČNÝM PRÁZDNINÁM…  

Spravil som obrovskú chybu, ktorá sa síce v online publikovaní za chybu nepovažuje, ale v rámci textotvorby to subjektívne považujem za chybu. Namiesto podrobnejšieho textu som publikoval krátky status o zrušení polročných prázdnin v znení: „Fakt sa seriózne pýtam, čo…

Nehovorme o strateneh generácii, ale o obsahu vzdelávania

Je veľmi zlé, že deti zostali doma a nevzdelávajú sa v školách, čo je roky overený spôsob vyučovania. Navyše existujeme v spleti neodborných, nekompetentných a chaotických rozhodnutí o fungovaniach škôl počas pandémie, čo len stupňuje neistotu a strach o budúcnosť…

Návrat žiakov do škôl II

Návrat žiakov do škol II Čítam, ako sa vzbudila vlna nevôle voči návratu detí do škôl, ak bude podmienený testovaním. Nechcem podrobne rozoberať, prečo veľká časť rodičov i učiteľov odmieta testovanie, ale dozaista to súvisí s tragikomickou komunikáciou vlády s…