Mesiac február 2023

Testovanie 5

Snáď nikto neverí, že T5 bolo zrušené kvôli pandémii. Nie, nebolo. Určite však nebolo zrušené ani kvôli tomu, že je zbytočné, zle nastavené, nesystémové. Na to som pred 4 rokmi upozorňoval a vďaka tomu banda na čele s bývalou hl.…

Zrušenie Olympiády z ruského jazyka