Materiály

PÍSOMKY

Zhrňujúca písomka zo SJL – literatúra, 9. ročník ZŠ

ČASOPISY

Časopis Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka (vydáva Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny)

2021

2020

2019

2018

Časopis Slovenčinár (vydala Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny)

2014

2015

2016

 

PREHĽADY

Prehľad funkčných jazykových štýlov a slohových postupov (zdroj: Ján Papuga)

Slovenské nadávky

Vývinová krivka umenia

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM (zdroj: ŠPÚ)

ISCED 1 (primárne vzdelávanie, I. stupeň ZŠ)

 • slovenský jazyk a literatúra – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné školy) – stiahnuť

ISCED 2 (nižšie stredné vzdelávanie, II. stupeň ZŠ)

 • slovenský jazyk a literatúra – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné školy) – stiahnuť

ISCED 3 (stredné školy)

 • slovenský jazyk a literatúra (4-ročné a 5-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (4-ročné národnostné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a literatúra (8-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné 8-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJL (platné do 2018/19) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJL (platné od 2018/19) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJSL (platné do 2018/19, národnostné školy) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJSL (platné od 2018/19, národnostné školy) – stiahnuť

TEXTY

Argumentácia (zdroj: Umenie prezentácie a komunikácie, http://upk.nagyovci.eu/)

Ako vyzeralo divadlo v časoch Shakespeara (zdroj: K. Hummerling – Muž, ktorý sa volal Shakespeare, 1961)

Laktibrada – brutalita rozprávok (zdroj: P. Dobšinský)

Mediálna gramotnosť

Syntax (zdroj: M. Ivanová) 

Taradúr – báseň-nonsens (zdroj: L. Carroll)

Vývin divadla (zdroj: J. Pešek)