Ako si vybrať školu – záver

GYMNÁZIÁ

Gymnáziá poskytujú všeobecné štúdium, ktorého vyvrcholením je maturita. Predpokladá sa, že gymnazista bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Avšak aj s maturitou z gymnázia možno nájsť uplatnenie na pracovnom trhu.
Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa a tešia sa veľkému záujmu najmä vo veľkých mestách. Pri výbere treba dávať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium nedostatok záujemcov o štúdium, treba si overovať dôvody tohto stavu, pretože pred niekoľkými rokmi bol rozmach zakladania gymnázií, čo sa mohlo prejaviť na ich kvalite, s ktorou sa spájajú.
Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov sa gymnáziá venujú najmä cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá, ktoré sa profilujú na konkrétny predmet, napr. na matematiku. Existujú aj bilingválne päťročné gymnáziá, na ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v anglickom, nemeckom, francúzskom či inom jazyku. Takéto gymnáziá poskytujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú skúšku. Okrem toho, stredné školy vo všeobecnosti môžu poskytovať niekoľko voliteľných predmetov, keďže majú viac disponibilných hodín. Preto treba poznať výchovno-vzdelávaciu správu školy, jej školský vzdelávací program a jej profiláciu. Opäť upozorním na to, že pri profilácii hrozí, že študenta daný predmet prestane napĺňať, no bude ho musieť naďalej študovať.
Súčasťou maturitnej skúšky je ústna odpoveď, externý test a písanie slohovej práce z materinského a cudzieho jazyka. Napriek tomu, že sa snažia študenti dosiahnuť najlepšie výsledky, málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na vysoké školy (VŠ). Je však výhodné vedieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so zameraním na budúci vysokoškolský odbor. Netreba však zabudnúť na to, že na vysokoškolské štúdium môžu pripraviť aj stredné odborné školy.
V diskusiách sa často otvárajú osemročné gymnázií (OG), ktoré si vyberajú najlepších žiakov z 5. ročníkov ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodičia ich volia aj preto, aby sa vyhli prijímačkám a testovaniu. Testovanie sa však realizuje už aj v kvarte gymnázia. OG volíme vtedy, keď sme presvedčení, že daná škola žiakovi pomôže, že má študijné predpoklady, že plánuje ísť na vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo snobských alebo sebeckých dôvodov, môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trápenie sa a čelenie konkurencii vynikajúcich žiakov.

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Remeslo má zlaté dno. Na Slovensku pociťujeme nedostatok niektorých povolaní. Sám povzbudzujem žiakov, keď si vyberú školu odborného zamerania namiesto gymnázia. Predtým je potrebné zaujímať sa o povolania, po ktorých je dopyt. Isto, treba to skĺbiť aj s predstavami žiaka, aby sa nestalo, že sa bude moriť odborom, ktorý nebude vykonávať. Našťastie sú školy rozmanité, dá sa vyselektovať vysnený odbor.
Stredná odborná škola (SOŠ) sa končí maturitou, teda možno ďalej študovať. Maturitná skúška pozostáva zo všeobecných a z odborných predmetov, tzv. odborná maturita. Práve odborné predmety sú základom štúdia. Napriek tomu musia žiaci SOŠ pri všeobecných predmetoch ovládať to isté, čo na gymnáziách. V rámci štúdia žiaci SOŠ chodia na praxe už od 1. ročníka. Pôsobia v organizáciách alebo vo firmách, ktoré sú blízke študovanému povolaniu. V posledných rokoch sa rozširuje tzv. duálne vzdelávanie, čím sa zabezpečuje intezívnejšia spolupráca školy a firmy, ktorá si pripravuje podľa svojho profilu potenciálne budúcich zamestnancov. Cieľom je, aby firmy získali „hotových“ zamestnancov.
V rámci stredného školstva máme aj trojročné odborné učilištia (OU), ktoré sa končia výučným listom. Často sa tieto školy spájajú so slabšími žiakmi, no treba si uvedomiť, že nie každé dieťa bude akademik. Okrem toho, OU ponúkajú odbory, ktoré denne potrebujeme. Ak by to niekoho odrádzalo, učilištia ponúkajú možnosť dorobiť si maturitu. Avšak v súčasnej dobe je maturita minimálna pracovná požiadavka. Nie je potrebná, aby absolvent vykonával svoju prácu kvalitne a s radosťou.
Do stredných škôl patria aj obchodné akadémie. Sú obľúbené, no treba sa vopred zamyslieť, aké je uplatnenie po ich ukončení, keďže vytvárajú relatívne veľký počet absolventov zahlcujúcich pracovný trh. Je to však komplexnejšie štúdium aj so zameraním na jazyky, takže uplatnenie nemusí byť také zložité. Netreba zabudnúť na to, že na rozdiel od iných odborných škôl sa tu kladú nároky na matematické a ekonomické predmety.
Máme aj hotelové akadémie, ktoré sú perspektívne, keďže cestovný ruch a gastronómia sú na vzostupe. Navyše majú študenti zaujímavú prax v reštauráciách, hoteloch, takže ich neraz štúdium napĺňa a baví. To však platí pre všetky odborné školy, keďže sú zamerané najmä na povolanie, ktoré chcú študenti vykonávať. Aj preto je veľmi dôležité, aby žiak vedel, čomu sa chce v živote venovať už v deviatom ročníku a nedal si vnútiť výber strednej školy. Buďme mu iba skúseným sprievodcom a radcom.

Zdieľať

Pridaj komentár / Recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.