ODBOR KONTROLY MŠ?

Vedeli ste, že ministerstvo školstva má okrem inšpekcie oddelenie kontroly. Ja som o tom nevedel, kým som nemal dočinenia s nimi. Účelovo prišli skontrolovať školu, ktorú riadim, aby ukázali, kto je tu pánom riaditeľov. V návrhu správy z kontroly spravili minimálne 3 chyby, ktoré sú ľahko preukázateľné, čo svedčí o ich kompetenciách. A potom komunikácia s nimi utíchla. Dva razy som vrchnej inkvizítorke, hm, vlastne kontrolórke, písal e-mail s otázkou, kedy prídu výsledky kontroly po zapracovaní mojich pripomienok. A, ako je to pre ministerstvo typické, neodpísali. Tak orgán, čo si uzurpuje právo kontrolovať školy a aplikáciu zákonov, neodpovie, teda nesplní si zákonnú povinnosť. Okrem toho, myslím si, že objekt kontroly by mali zamerať práve na svojho zamestnávateľa, kde sa strácajú eurofondy a kde sa obhajuje plagiátorstvo. Preboha, v akej krajine to žijeme, keď tu takíto gauneri vyžadujú dodržiavanie legislatívy, kým oni sami sa pasujú za najrovnejších a legislatívou nepostihnuteľných.
Dnes sa mi však tento boľševický odbor MŠ znova pripomenul. V čase návalu prác na školách nám tento hejúrad zaslal dotazníky o návštevách politikov či „politicky exponovaných“ v školách. Prikladám text sprievodného textu:
„Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
odbor kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na overenie činnosti a propagácie politických strán, politických hnutí a politicky exponovaných osôb v školách a v školských zaradeniach za obdobie školského roka 2018/2019.
Podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o štátnej správe v školstve”) ,,riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecné záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia”.
Podľa § 14 ods. 6 písm. j) zákona o štátnej správe v školstve ,,ministerstvo ďalej vykonáva kontrolu na úseku dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov”.
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto dotazníka rozumie fyzická osoba, ktorá vystupuje verejne za politickú stranu, resp. je mediálne známou osobou v súvislosti s politickou stranou resp. s akoukoľvek politickou činnosťou (napr. nezaradený poslanec, nezávislý kandidát vo voľbách…).
Činnosťou a propagáciou politických strán, politických hnutí rozumieme akékoľvek vystúpenie politicky exponovanej osoby na škole a v školských zariadeniach a to aj odborne/profesne zamerané vystúpenie takejto osoby.
Ak nie je uvedené inak, dotazníkom zisťujeme podrobnosti o poslednom realizovanom vystúpení politicky exponovanej osoby.
Dotazník je zverejnený na adrese https://vyzvy.iedu.sk/Dotazniky/DotaznikRIAM/20 a prístup k nemu je možný prostredníctvom systému RIAM. V prípade problémov s prístupom do systému RIAM kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033, alebo emailom na helpdesk@iedu.sk.
Termín na vyplnenie dotazníka je stanovený do utorka 25.06.2019.
S úctou tím odboru kontrol“
———————————————
Toto je asi fakt najdôležitejšia téma školstva, keď sa najprv obežníkom vyhráža ministerka a potom sa to zdupľuje aktivitou „tímu odboru kontroly“. Ide o zreteľnú politickú objednávku realizovanú politicky skriveným ministerstvom školstva. O tom som už písal, článok prikladám:
„POLITICI V ŠKOLÁCH
Ministerka rozoslala otvorený list, aby pripomenula, že politická agitácia nepatrí do škôl. Nezabudla pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide o porušenie zákona, veď riaditelia majú podobných hrozieb málo. Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež by tak rýchlo postupovalo v oveľa závažnejších témach.
Isto, pustiť do školy politika, ktorý bude propagovať stranu, je problém. Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi, ktorí navštevujú školy, otvárajú sa diskusiám o problémoch v školstve alebo skrátka rečnia o rôznych témach, aktuálne o Európskej únii? A sú spätí s konkrétnou stranou. Máme aj medzi politikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa mladým občanom. Aj expremiér realizoval diskusie na školských pôdach. Rovnako sa producírujú ministri školstva. Na rozdiel od bežných politikov sú ich reči diplomatické a odkláňajú témy, ktoré súvisia s kritikou. Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich poučovali pred návštevami vládnych politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa diskusie selektovali a to je účelovejšie ako návšteva bežného politika, ktorý so žiakmi otvorene diskutuje bez toho, aby propagoval svoju stranu. Zneužívateľov vstupu do školy je veľmi málo na to, aby sa súčasná ministerka takto aktivizovala.
Diskusie v zmysle tematizovania problémov štátu nemožno považovať za nežiaduce a postihovateľné. Takéto diskusie sú dôležité pre politickú gramotnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku kontroverzným preferenciám. Neobával by som sa ani kritiky, aj tá sa musí stať súčasťou vyučovania tak, ako sa kriticky nazerá na rôzne vlády a historické obdobia v histórii. Politika je existenčnou súčasťou našich životov.
Nepriamej propagácii politickej strany sa nevyhneme a tej priamej by mal zabrániť riaditeľ či moderátor diskusie. To si uvedomuje väčšina z nás a nie je potrebné, aby ministerka rozvírila v strachu o preferencie vládnej strany zástupnú tému. Skôr by som odporučil politikom zodpovedným za školstvo, aby začali viac navštevovať školy. Jednak aby zistili, o čom škola je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a nekoncepčným zásahom v realite. Obávam sa však, že to by si vyžiadalo priam návštevné turné, aby sa stihli vyhovoriť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo by to aj trošku odosobnenia, aby sa ministerka neurážala na stretnutiach, keď sa niekto prejaví kriticky. Na druhej strane sa takto nemusia namáhať, veď po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej, odpor stíchne, všetci sú spokojní.
Nuž, nie vždy treba zájsť do školy, aby ste boli úspešnými politikmi.“
——————————–
Ale čo je nehorázne, je ten eštébácky kontext. Za politicky exponovanú osobu sa považuje každý, čo má niečo s politikou, s akoukoľvek politickou činnosťou (aj komunálni politici, ktorí, prirodzene ako zriaďovatelia, veľmi často navštevujú školy???). Takže sa lustruje každý hosť, nech by bola jeho téma akokoľvek odborná a apolitická. Zvýraznené je to aj tým, že sa v dotazníku požaduje meno politika, čo už je úplne v rozpore s kreovaním a charakterom ankiet – viem si živo predstaviť, ako účelovo sa výsledky tohto dotazníka zneužijú v politickej kampani. (Na mieste politikov navštevujúcich školy by som zakročil.) Otázky z dotazníka prikladám:
„1. Boli ste Vy alebo iný zamestnanec školy/školského zariadenia oslovený so žiadosťou o uskutočnenie vystúpenia politicky exponovanej osoby?
2. Akou formou ste boli oslovený so žiadosťou o uskutočnenie vystúpenia politicky exponovanej osoby vo vašej škole/školskom zariadení?
3. Akou formou ste žiadateľovi odpovedali?
4. Existuje písomný záznam odsúhlasenia vystúpenia politicky exponovanej osoby?
5. Uskutočnilo sa požadované vystúpenie politicky exponovanej osoby?
6. Politicky exponovaná osoba, ktorá vystúpila vo vašej škole/školskom zariadení, je:
7. Témou vystúpenia bolo:
8. Vystúpenie politicky exponovanej osoby sa uskutočnilo:
9. Bol počas vystúpenia zabezpečený dozor zo strany školy/školského zariadenia?
10. Vystúpenia politicky exponovanej osoby sa zúčastnili žiaci vo veku:
11. Existuje písomný záznam z vystúpenia politicky exponovanej osoby?
12. Bol z vystúpenia politicky exponovanej osoby vyhotovený obrazový alebo zvukový záznam?
13. Koľko vystúpení politicky exponovaných osôb bolo vo vašej škole/školskom zariadení uskutočnených v priebehu školského roka 2018/2019?“
———————————————
Tento hanopis prišiel všetkým školám a som presvedčený, že ho väčšina nekriticky prijme a budú naň ako ovečky odpovedať. Ja nemienim dotazník vypĺňať, pretože to považujem za totálne totalitný prístup od organizácie, ktorá už celá mala byť dávno rozobratá a zložená nanovo. Je to „buzerácia“ riaditeľov právnych subjektov, ktorí dobre vedia, že umožnením propagácie politických strán porušujú zákon a vtedy je akákoľvek kontrola opodstatnená. Ale aby bol ktokoľvek lustrovaný za svoju odbornú činnosť, to úplne odmietam so všetkou zodpovednosťou, ktorú nesiem.
Na našej škole sme mali raz politika, ktorý sa venuje menšinám a jeho diskusia so žiakmi mala vysokú úroveň bez jediného spomenutia politickej strany. Nijakej. Ale napr. hovoriť o politike vo vzťahu k menšinám by som mu určite nezakázal (ani to však nerobil). Takže odmietam takýto štátny direktivizmus, ktorý isto nemá za cieľ dobro učiteľov či študentov, ale uspokojuje egá politikov trasúcich sa o volebné preferencie, na ktorých zvyšovanie nie je potrebná politická agitácia.
Verím však, že školy dajú do dotazníka aj pani ministerku, ktorá sa v nich v čase vysvedčení pretŕča, usmieva a predstiera, že je školám naklonená, že diskutuje, že jej politická strana sa trhá pre slovenské školstvo.

Zdieľať

Pridaj komentár / Recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.