MYSLIME!

Všade na učiteľských fórach čítam: Máte ŠKVP s prierezovými témami? Máte plán finančnej gramotnosti? Máte vypracovaný tematický plán (!) krúžku? A šíri sa panika, keďže každý to má vypracované inak, v odlišnom rozsahu a v rôznej štruktúre. Len aby bol uspokojený byrokratický fetiš niektorých riaditeľov alebo sa predišlo opatreniam a bezduchým zápisom od reality vzdialenej inšpekcie (pozri ďalej). Namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad opodstatnenosťou príkazov, ktoré si často škola vysvetľuje po svojom, keďže nejestvuje systematická pomoc od riadiacich inštitúcií. A ešte si nás dovoľujú kritizovať a podsúvať nám mechanizmy nepodložených legislatívou. Je jasné, že sa zľaknú aj niektorí (mnohí) riaditelia, pre ktorých je zápis z inšpekcie nepríjemný z hľadiska zriaďovateľa. Tak sa z nich stanú byrokratickí úradníci.

Vráťme sa však k otázkam z úvodu a pristúpme k nim konštruktívne a hlavne racionálne. Bez zdrvujúceho strachu z kontroly. A myslime! Kto uzákonil podobu ŠKVP? Že má vyzerať ako neprehľadná mnohostranová tabuľka? A do nej majú byť implikované rôzne požiadavky z desiatok metodík? Kde v legislatíve je povinnosť robiť plán finančnej gramotnosti? Kde je predpísaná jeho hyperštruktúrovaná podoba, ktorú požadujú niektorí riaditelia či inštitúcie? Kto prikázal, aby mal tematický plán krúžku štruktúru ako školský vzdelávací program? Kto vôbec nariadil vypracovať plán krúžkov? Ak ste aj našli nejaký text, ktorý odpovie opačne, ako naznačujú moje otázky, poriadne zvažujte, akú právnu oporu má ten text, ktoré moje rečnícke otázky vyvracia. Samozrejme, ak si riaditeľ povie, že to tak má byť, lebo o tom počul tam a tam, s tým veľa nenarobíte. Ale keď vás pranierujú za „chybu“ kontrolné inštitúcie, mali by vám ju dokázať citáciou legislatívy a treba si potom od nich takúto argumentáciu vyžiadať. Bez strachu a poníženia. Inak neustále budeme podporovať bujnejúcu byrokraciu spoliehaním sa, že tak to má byť, lebo… A debyrokratizácia, ktorá sa naozaj deje, je potom bezpredmetná.

Kontrolné inštitúcie nie sú zákonodarné. A už vôbec nie neomylné. Tak ako spochybňujú nás, spochybňujte vy ich. Poviem vám príklad: Moja  žaloba na Štátnu školskú inšpekciu je pomerne známa a trvám na nej (v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie súdu, žalobu som už podal). Spustilo to to, že som si dovolil vyjadriť sa k Testovaniu 5. Nastúpila inšpekcia a obvinila ma z  toho, čo sa nestalo. (Atď.) Napísali mi, že mám spraviť opatrenia na zabezpečenie účasti na Testovaní 5 v roku 2019 v našej škole. Keďže mienim súd vyhrať, chcel som všetky opatrenia naplniť, nech nemajú zámienku. Jedno z nich bolo takéto: „V prípade, že Pedagogicko-organizačné pokyny zverejnia termín T5 v čase, keď sa vydávajú na nový školský rok (v minulom školskom roku bezprostredne po vydaní POP informácia o termíne T5 chýbala, preto sme nemohli žiakov a zákonných zástupcov informovať), budeme žiakov i zákonných zástupcov preukázateľne informovať o termíne T5. Údaj zverejníme na webovej stránke, v elektronickej žiackej knižke a na nástenke výchovného poradcu. Doporučeným listom pošleme zákonným rodičom základnú informáciu o T5.“ Neškodné opatrenie, však. Ale poskytlo im dobrú zámienku na „buzeráciu“. Prečo také tvrdé slovo? Lebo odpoveď inšpekcie: „Opatrenia, ktoré ste prijali, a ich uplatnenie podmieňujete vydaním Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/19 s uvedením termínu testovania. Takýto postup je však v rozpore s platnými právnymi predpismi. (…) Z uvedeného dôvodu Vám prijaté opatrenia posielame na prepracovanie…“ Pripomínam, že takúto nekompetentnú odpoveď mi napísali v čase, keď ešte POP na nový školský rok neboli vydané, preto som to musel podmieniť ich vydaním – logické, nie? Myslím tú POP-ku, ktorá obsahuje údaje o termínoch testovania! Vtedy som mal cúvnuť ako väčšina a mali nasledovať môj strach zo zápisu a snaha odprosiť inšpekciu tak, že opatrenia minimálne raz prepracujem? Takú chybu by som ja nespravil! Sme predsa v 21. storočí a v demokratickej spoločnosti. ŠŠI poslala nezmyselné a očividne účelové stanovisko, ako to spravila aj v prípade kontroly na škole, ktorú riadim. A to ste nevideli právny nález plný ich ďalších pochybení (nemôžem ho zverejniť…zatiaľ). Ja si dozaista po hlave po toľkej práci pre školstvo skákať nenechám. Kým v tom budem sám, tak s touto socialistickou organizáciou nič nespravíme. Moja odpoveď bola takáto: „Odsek č. 1 z opatrení, ktoré som Vám predložil, píše: ,V prípade, že Pedagogicko-organizačné pokyny zverejnia termín T5 v čase, keď sa vydávajú na nový školský rok (v minulom školskom roku bezprostredne po vydaní POP informácia o termíne T5 chýbala, preto sme nemohli žiakov a zákonných zástupcov informovať), budeme žiakov i zákonných zástupcov preukázateľne informovať o termíne T5. Údaj zverejníme na webovej stránke, v elektronickej žiackej knižke a na nástenke výchovného poradcu. Doporučeným listom pošleme zákonným rodičom základnú informáciu o T5.´ Tento odsek hovorí o termíne testovania a o tom, že budem žiakov i zákonných zástupcov informovať o termíne Testovania 5 po vydaní harmonogramu v POP pre nasledujúci školský rok. To nie je žiadne podmieňovanie, ale skutočný fakt, keďže termín testovania sa zverejňuje výlučne v POP. V smerniciach, o ktorých ma informujete, sa neuvádza konkrétny dátum Testovania 5. Jediným zdrojom ešte môže byť webová stránka NÚCEM-u, avšak po mnohých zlyhaniach tejto inštitúcie sú pre mňa relevantným zdrojom Pedagogicko-organizačné pokyny. Práve tie, v ktorých termín testovania nebol v aktuálnom školskom roku zverejnený. Odsek číslo 1 mojich opatrení teda hovorí iba o tom, že termín môžeme zverejniť a informovať o ňom jedine po jeho uverejnení v POP, najneskôr však do septembra 2016 (preklep v pôvodnom liste, myslel sa r. 2019), keďže dúfam, že v tomto termíne už budú známe harmonogramy všetkých testovaní. Inak sa k termínu testovania neviem dostať a už vôbec nie v čase, ktorý ste mi vymedzili na vypracovanie a predloženie opatrení. (…) Mrzí ma, že v čase riešenia a prípravy nasledujúceho školského roka ma chcete poveriť činnosťou, ktorá ma odvádza od problémov vo výchovno-vzdelávacom procese. V predchádzajúcom texte som Vám však jasne a preukázateľne zdôvodnil, že k pochybeniu nedošlo napriek Vašim obvineniam. Aj z toho dôvodu opatrenia k výsledkom tematickej inšpekcie n e p r e p r a c u j e m a predkladám ich opätovne v nezmenenej podobe v náhradnom termíne, ktorý ste určili.“ Inšpekcia sa viac neozvala a ja som rád, že som sa nezľakol očividne nezmyselnej požiadavky. A riadim sa tým stále. Ak sa čosi niekomu nepáči, nech vám ukáže čierne na bielom, že sa vy mýlite a oni majú pravdu. Nedajte sa zmiasť dojmológiou a vžitými (prežitými) postupmi, ktoré často nemajú oporu v legislatíve. Aj za cenu súdu. Lebo kým sa tak nestane, budeme ako vo feudalizme pod hrozbou pánov, ktorí si ešte neuvedomili, že sú prežitkom.

PS: Drobný zážitok z jednej konferencie. Prednášala tam akási predstaviteľka z inšpekcie a povedala, že učitelia majú problémy so zavádzaním multimediálnych kompetencií do vyučovania. Potom si dala USB do notebooku, aby premietla prezentáciu. Zapla powerpoint a nasledovala jej otázka: Ako sa to spúšťa?

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.