Ako vybrať školu VII: Základná škola

pre RegionPress

Základná škola (ZŠ) poskytuje všeobecné vzdelanie, vychováva žiakov k pravidlám správania sa v spoločnosti a pripravuje ich na ďalšie štúdium na stredných školách. Je pomerne prísne limitovaná štátnym vzdelávacím programom a desiatkami iných výchovno-vzdelávacích dokumentov. Preto ak škola pôsobí dogmaticky alebo sa zdá, že učí zbytočnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto, je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví pedagogický zbor. No ich obchádzanie či nedodržiavanie môže mať pre školu dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je jeho dôsledkom škola alebo školský systém. Ako príklad uvediem šikanovanie. Ak však dôjde k naplneniu definície tohto javu, škola má veľmi málo možností riešiť ho. Zápis či znížená známka neraz nepomáhajú. Šikanovaný zväčša zostáva so šikanujúcim v škole. Samozrejme, je dôležité, či má škola vôľu v rámci minimálnych možností šikanovanie riešiť.
Profilácie škôl na určité predmety boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii disponibilné hodiny, ktoré môže využiť na rozšírené vyučovanie niektorých predmetov. Najčastejšie sa posilňujú cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy, ktoré posilňujú telesnú výchovu, umeleckovýchovné predmety, matematiku a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“ školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9 rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať, že na 2. stupni stratí záujem o šport a napr. posilnená telesná výchova ho bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá poskytuje voliteľné predmety či posilňuje predmety v závislosti od ročníkov, teda mení svoje zameranie. Aby ste si toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú musia školy povinne zverejňovať každý rok, a rovnako povinne zverejnený školský vzdelávací program.
Netreba zabúdať na to, že bežná ZŠ nie je výberová, musí vziať každého žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stretávame s tým, že máme v triedach aj slabších, aj šikovnejších, bohatých aj sociálne slabších žiakov. Často sa škole vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozvíja ich potenciál, že nemá individuálny prístup. Aj toto patrí k systémovým problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov, čo vedia čeliť vyhroteným situáciám, najmä keď ťahajú za kratší koniec.
Škola potrebuje aktívnych rodičov, ktorí spoločne budú tlačiť na zodpovedné orgány, aby sa problémy riešili. Inak je odkázaná sama na seba, čo sa prejaví častou fluktuáciou učiteľov a odhlasovaním žiakov, čo nepomôže nikomu z nás.

Zdieľať

Pridaj komentár / Recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.