Publikačná činnosť

Články o školstve, škole, vyučovaní a slovenskom jazyku a literatúre

 

Papuga, J.: Extrémne opatrenia. In: Dobrá škola 5. Bratislava: Exam testing, 2017, s. 12.

 

Papuga, J.: Kauza o tolerancii. In: Slovenčinár 3. III. ročník. Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 66 – 69.

 

Papuga, J.: The Possibilities and the Limits of Multimedia in Primary Teaching. In: Views of Conterporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia. Brno, 2016, s. 456 – 464.

 

Papuga, J.: Inovované hodnotenie slohov na druhom stupni základných škôl. In: Slovenčinár 2. III. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 51. – 62.

 

Papuga, J.: Aktuality. Proti. In: Knižná revue 5. XXVI. ročník. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2016, s. 4.

 

Papuga, J.: Spor nie je o kvalite literatúry. In: Dobrá škola 10. Bratislava: Exam testing, 2016, s. 11.

 

Papuga, J.: Arkadia est Vita. In: Slovenčinár 1. III. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 107 – 110.

 

Papuga, J.: Inovovaný štátny vzdelávací program zo slovenského jazyka a literatúry? In: Slovenčinár 1. III. Ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 50 – 60.

 

Papuga, J.: Štúr dnes – prehliadané paralely. In: Slovenčinár 1. III. Ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, s. 16. – 23.

 

Papuga, J.: Neférové prijímačky. In: Dobrá škola 7. Bratislava: Exam testing, 2016, s. 20.

 

Papuga, J. – Tarábek, J.: Zmaturuj zo slovenského jazyka. Bratislava: Didaktis, 2015. s. 100.

 

Papuga, J.: „True“ Štúr. In: Slovenčinár 3. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 69 – 71.

 

Papuga, J.: Prax študentov slovenčiny. In: Slovenčinár 3. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 64 – 68.

 

Papuga, J.: Deti sú len také, akí sme my. In: Dobrá škola 2. Bratislava: Exam testing, 2015, s. 26.

 

Papuga, J.: Desať postrehov k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu pre ISCED 3. In: Slovenčinár 2. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 46 – 51.

 

Papuga, J.: Strach je len výhovorkou. In: Dobrá škola 5. Bratislava: Exam testing, 2015, s. 18.

 

Papuga, J.: Konár si pod sebou pílime sami. In: Dobrá škola 9. Bratislava: Exam, 2015, s. 26.

 

Papuga, J.: Cieľové požiadavky vs. štátny vzdelávací program (ISCED 3). In: Slovenčinár 1. II. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2015, s. 53 – 57.

 

Papuga, J.: Príbeh učiteľa. In: Manažment školy a personálny rozvoj zamestnancov. Ako v tom viete plávať? VII. ročník. Bratislava: RAABE, 2014, s. 5 – 6.

 

Papuga, J.: Za učiteľov aj za žiakov. In: Dobrá škola 8. Bratislava: Exam, 2014, s. 10.

 

Papuga, J.: Nevyháňajme kultúru z gymnázií. In: Dobrá škola 3. Bratislava: Exam, 2014, s. 18.

 

Papuga, J.: Monografia nielen pre začínajúcich pedagógov. In: Slovenčinár 1. I. ročník. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2014, s. 77 – 78.

 

Papuga, J.: K reforme predmetu slovenský jazyk a literatúra (Reakcia na článok v Učiteľských novinách). In: Slovenčinár 2. I. ročník. Bratislava, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2014, s. 42 – 45.

 

Osemročné gymnáziá v Bratislavskom VÚC. Otvorený list J. Papugu (2013)

 

Nepreceňujme testovanie. Otvorený list J. Papugu (2013)

 

Papuga, J.: Školské mýty a legendy. In: Dobrá škola 11. Bratislava: Exam, 2013, s. 4.

 

Papuga, J.: Slovenčina po novom. [online]. Dobrá škola, 2013 [cit. 2013-03-28]. Dostupné na: http://www.dobraskola.com/?tx_t3blog_pi1[blogList][showUid]=276&cHash=5f04c732eb3005591a8e841d289565c6.

 

Papuga, J.: Štátny vzdelávací program predmetu umenie a kultúra – aplikácia v pedagogickej praxi. In: Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov. Bratislava: Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov, 2010, s. 238 – 242.

 

Papuga, J.: Bariéry v reforme SJL. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole 1. – 2. Bratislava: Vydavateľstvo SJLŠ, 2009, s. 6 – 13.

 

Papuga, J.: Integrácia v modernom vyučovaní. In: K problematike vyučovania SJL II. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2007, s. 53 – 57.

 

Papuga, J.: Niekoľko poznámok k prijímacím testom. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole 9. – 10. Bratislava: Vydavateľstvo SJLŠ, 2006, s. 303 – 308.

 

Papuga, J.: Možnosti učiteľa v modernom vyučovaní. In: K problematike vyučovania SJL I. Bratislava: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2006, s. 57 – 59.

 

Beletria:

 

Papuga, J.: Strážca kameňa II. Na pomedzí dvoch zemí. Bratislava: Citadella, 2016.

 

Papuga, J.: Géniovia. In: Ódy či frašky? (Európska únia očami drámy). Bratislava: Divadelný ústav, 2015.

 

Papuga, J.: Strážca kameňa. V krajine havranov. Bratislava: Slovart, 2011.

 

Papuga, J.: Fainnchalan15. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2010. (réžia: M. Hvišč)

 

Papuga, J.: O zimných sviatkoch. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2009. (réžia: V. Kivader)

 

Papuga, J.: Nezávislí. Bratislava: Prospero, 2006. (1. miesto v súťaži Dráma o najlepší pôvodný dramatický text)

 

Vyjadrenia v masmédiách:

 

Vyjadrenie v reportáži Rasizmus v časopise – Televízne noviny TV Markíza (6. 10. 2017, Lukáš Zuzelka)

 

Vyjadrenie v reportáži Učebnice pre cudzie jazyky sú stále problém. Štát ťahá peniaze aj z rodičovských peňaženiek. –Televízne noviny TV Markíza (27. 9. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v reportáži Peniaze na testy sa našli – Televízne noviny TV Markíza (21. 9. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v reportáži Celonárodné testovanie žiakov napokon bude, peniaze sa našli – TA 3 (21. 9. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Učitelia nechcú testovanie piatakov – Televízne noviny TV Markíza (19. 9. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v reportáži Nad testovaním piatakov visí otáznik, údajne naň nie sú peniaze – TA 3 (18. 9. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Novomestskí žiaci začali školský rok vo vynovených školách a škôlkach – TV Bratislava (5. 9. 2017, Silvia Šeptáková)

 

Vyjadrenie v reportáži Pokuty za zničené učebnice – TA 3 (9. 8. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Potvrdenie po troch dňoch – TA 3 (25. 7. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Počet prvákov nie je istý – TA 3 (8. 7. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Hľadajú učiteľov – Televízne noviny TV Markíza (4. 7. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v reportáži Čo s neposlušnými žiakmi? Podmienečné vylúčenie rezort odmieta. – TA 3 (11. 4. 2017, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v reportáži Škrtli dve maturitné otázky – Televízne noviny TV Markíza (27. 3. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v článku Maturita bez slovenčiny – PRAVDA (26. 3. 2017, Ivana Štefúnová)

 

Vyjadrenie v reportáži Testy prijímacích skúšok obsahovali otázky, ktoré neboli v učebných osnovách – TA3 (20. 3. 2017, Lucia Lukušová)

 

Interview Rozhovor týždňa… V školách sa slovenčina systematicky ničí – Slovenské národné noviny (25. 3. 2017, Ivan Brožík)

 

Vyjadrenie v servise Triky na maturitu bez stresu – Plus 1 deň (13. 3. 2017, Mária Zerzanová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Sťažnosti na vysvedčenie – Televízne noviny TV Markíza (30. 1. 2017, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Žiaci majú čoraz horšie výsledky, zaostávame za priemerom OECD – Správy TA3 (6. 12. 2016, Lucia Lukušová)

 

Interview Neposielajte dieťa opäť k počítačom – Slovenské národné noviny (28. 6. 2016, Ivan Brožík);  http://snn.sk/news/neposielajte-dieta-opat-k-pocitacom/

 

Interview Na rovinu…s Jánom Papugom (letné tábory) – Regiopress (14. 5. 2016, Ivan Brožík)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Maturantom robí problémy geografia – Správy RTVS (12. 5. 2016, Kristián Čekovský)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Táborové plány – Televízne noviny TV Markíza (9. 5. 2016, Zuzana Javorová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Perverzný a deformujúci: Katolíci chcú vyradiť Pišťankovu knihu – TA3 (23. 4. 2016, Lucia Lukušová)

 

Vyjadrenie v novinovej správe Slovenskí spisovatelia vraj píšu pornografiu – SME (28. 4. 2016, Eva Andrejčáková)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nesprávne je aj správne – Televízne noviny TV Markíza (23. 4. 2016, Andrea Šprochová)

 

Článok Ľudovít Štúr bol génius, robil nadľudskú prácu – Učiteľské noviny (16. 10. 2015, TASR);

 

Článok Povinné čítanie 21. storočia. Toto sú typy osobností – Hospodárske noviny (23. 5. 2015, gri); http://style.hnonline.sk/vikend/538239-povinne-citanie-21-storocia-toto-su-tipy-osobnosti  

 

Článok Nechcú povinné čítanie – Televízne noviny TV Markíza (20. 3. 2015, Andrea Šprochová)

 

Článok Slovenčinu majú maturanti za sebou, niektorým dala zabrať – Pravda (15. 3. 2015, Katarína Kováčová)

 

Článok Na pomedzí dvoch zemí – Hlas Nového Mesta (apríl 2016, Jana Škutková)

 

Televízna reportáž Týždeň v Novom Meste 10/2016 (krst Strážcu II) – TV Bratislava (7. 3. 2016, Miroslav Mihalík)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Kniha pre maturantov – Televízne noviny TV Markíza (14. 3. 2016, Andrea Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nástrahy v testoch – Televízne noviny TV Markíza (12. 3. 2016, Zuzana Javorová)

 

Článok Stromy padnú, dopredu ich označia za choré – Bratislavské noviny (12/2015)

 

Rozhovor Neznalosť pravidiel slovenského jazyka nadobúda rozmer epidémie – Račan.sk (3/2015)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Učitelia kritizujú monitor 9 – Správy RTVS (24. 4. 2015, redaktorka: K. Hamárová)

 

Vyjadrenie v článku Povinné retročítanie treba žiakom predkladať – SME (4. 5. 2015, redaktorka: J. Horáková)

 

Účasť v televíznej relácii O šikanovaní  Teleráno TV Markíza (1. 10. 2014)

 

Článok Volebná skepsa – Račan.sk (8/2014)

 

Článok Gymnázium v Krasňanoch láka športom… – Račiansky výber (12/2013)

 

Článok Bratislava mi už pripadá ako cirkus – Bratislavské noviny (11/2013)

 

Článok Námestie Biely kríž opäť v ohrození – Bratislavské noviny (1/2013)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Nespravodlivé maturity – Noviny JOJ (27. 3. 2012, redaktorka: E. Bariová)

 

Účasť v rozhlasovom rozhovore Noc s Andersenom – Rádio Slovensko (31. 2. 2012)

 

Účasť v televíznej diskusii Päť minút po dvanástej: Niekam patriť. Za akú cenu? – relácia RTVS (27. 10. 2012)

 

Účasť v televíznej diskusii Hosť MD: Spisovateľ Ján Papuga – relácia TV Bratislava (2. 9. 2011, moderátor: R. Iliev)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Maturanti pred zeleným stolom – Televízne noviny TV Markíza (16. 5. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

 

Článok Zákony už neochraňujú ľudí, sú proti nim – Bratislavské noviny (6/2011)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Stredoškoláci maturujú – Nočné televízne noviny TV Markíza (16. 5. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Ťažká hlava z maturity – Televízne noviny TV Markíza (16. 2. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Poľovačka na nápady – Televízne noviny TV Markíza (16. 10. 2011, redaktorka: A. Šprochová)

 

Článok Škoda, že zľavy nie sú na všetky predstavenia – Bratislavské noviny (3/2010)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Zabúdame na mäkčene a dĺžne – Televízne noviny TV Markíza (9. 6. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Známky vs. percentá – Televízne noviny TV Markíza (13. 6. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Vyučovanie so štátnymi symbolmi – Televízne noviny TV Markíza (2. 9. 2010)

 

Vyjadrenie v televíznej reportáži Učiva bude možno menej – Televízne noviny TV Markíza (24. 8. 2010, redaktorka: A. Šprochová)

 

Článok Na slávu v dimitrovke sa už len spomína – Bratislavské noviny (7/2010)

 

Článok Z normálnej cesty je chodník, len nevydarený – Bratislavské noviny (1/2010)

 

Článok Mesto musia chrániť občania i radní páni – Bratislavské noviny (9/2010)

 

Článok Vyrúbané stromy nové nenahradia – Bratislavské noviny (4/2010)

 

Účasť v televíznej diskusii Päť minút po dvanástej: Čítať alebo nečítať – relácia RTVS (11. 9. 2009)

 

Článok Miestny politik by sa mal starať o mesto – Bratislavské noviny (4/2009)

 

Článok Výsadba nových stromov nie je útechou – Bratislavské noviny (10/2008)

 

Článok Tak ako kostol si zaslúži obnovu aj škola – Bratislavské noviny (6/2006)