AKO VYLEPŠIŤ MATURITU?

Zajtra sa začína maturita. Resp. začína sa časť maturity, potom sa zase preruší, žiaci budú zase skúšaní a potom bude druhá časť maturity. A zase budú skúšaní. Úžasný systém!

Držím všetkým maturantom tento týždeň palce. A ich pedagógom želám radosť z úspechu vašich študentov, aby ste videli zmysel našej každodennej práce.

Stredoškolská maturita nemá úplne zlú podobu, dá sa na nej stavať a verím, že niekoľko zmien by z nej spravilo významnú, zmysluplnú a dôstojnú skúšku, ktorou by vrcholilo stredoškolské štúdium. Niektoré súčasné nastavenie deformujú v podstate dobre fungujúci a už vžitý priebeh maturít. Aj preto si dovolím predložiť pár zmien, ktoré by som presadzoval, keby som mal možnosť. Alebo iba s účelom rozvírenia konštruktívnej diskusie.

Neberiem do úvahy argumenty typu, že sa to z hľadiska organizácie či harmonogramov nedá. Mnou navrhované zmeny sú také dôležité, že logistika sa musí prispôsobiť im. A učili ma, že nič nie je nemožné, keď chceme. Samozrejme, vecné podnety môžu vylepšiť akýkoľvek návrh, preto sú pre mňa dôležité.

Teda predkladám moje návrhy:

1) Ústna a písomná maturita budú v jednom časovom období, nebude medzi nimi ani po nich pokračovať vyučovanie a polročné známkovanie končiacich žiakov. Klasifikácia sa ukončí pred maturitami.

2) Jednotlivé zložky maturity (a predmety) majú iba jeden opravný termín. Ak sa tento nespraví, žiak maturuje z nespravenej zložky o rok, s budúcimi maturantmi.

3) V predmete slovenský jazyk a literatúra si bude môcť žiak dobrovoľne vybrať z dvoch maturitných úrovní (ako v cudzích jazykoch).

4) Prehodnotia sa maturitné slohové útvary zo SJL (aj podľa maturitných úrovní).

5) Externé písomné testy budú súčasťou každého všeobecnovzdelávacieho predmetu, ktorý si žiaci zvolia ako maturitný.

6) Žiaci si môžu zvoliť na maturitu aj predmet bez nutnosti jeho dotácie na danej strednej škole. Ak sa predmet v danej škole nevyučuje, žiak maturuje na škole, ktorá ho vyučuje a skúša.

7) Výsledky z maturity budú veľkou váhou povinnou súčasťou prijímacieho konania na vysoké školy.

8) Výsledky z externej a internej písomnej, ústnej a odbornej maturitnej skúšky budú od seba nezávislé, nebudú sa vzájomne podmieňovať. Žiak nespraví zložku maturitnej skúšky, ak nedosiahne požadovaný minimálny počet percent (percentá úspešnosti môžu byť zvolené podľa typu školy).

9) Aj ústna časť maturitnej skúšky sa bude hodnotiť percentami povinne prihliadajúc na koncoročné hodnotenie daného predmetu.

10) Z ústnej maturitnej skúšky sa bude robiť audionahrávka, ktorá sa bude archivovať niekoľko dní po ukončení maturity žiaka.

11) Odborné maturitné práce sa budú zverejňovať v centrálnom registri, aby sa dbalo na ich kvalitu. Ich dôležitou zložkou bude jazykovo-formálna úroveň a používanie prameňov.

12) Maturitné zadania k ústnej maturitnej skúške budú školy zverejňovať na webe (môžu ich každý rok aktualizovať podľa školského vzdelávacieho programu).

13) Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú môcť používať na písanie externej maturity a  interného slohu počítač.

14) V rámci pomôcok sa pri skúškach z jazykov bude môcť používať oficiálny e-slovník. Aj v iných predmetoch, v ktorých sú potrebné pomôcky.

15) Žiaci budú mať akademický týždeň v trvaní 2 týždne.

16) Štátny vzdelávací program v poslednom ročníku strednej školy sa upraví tak, aby sa v ňom nevyskytovalo mnoho nových tém, aby sa vymedzil dostatočný priestor na opakovanie vedomostí zo všetkých ročníkov a prípravu na maturitnú skúšku.

17) Po ukončení maturít bude oficiálne slávnostné ukončenie a odovzdávanie vysvedčení pred komunitou školy povinné.

18) Súčasťou prihlášky na ďalšie pomaturitné štúdium bude vyjadrenie strednej školy o študijných a osobnostných predpokladoch žiaka.

19) Priemerné výsledky škôl vo všetkých zložkách maturitnej skúšky a z maturitných predmetov budú verejné, no nebude sa zostavovať rebríček úspešnosti.

Detailnejšie som uvedené nápady nerozpísal, no myslel som pri nich na rôzne možné problémy. Sú to len akési kontúry, ktoré vznikli na základe môjho dlhodobého pozorovania maturitného procesu a som presvedčený, že by pomohli všetkým zúčastneným. Zabudol som na niečo?

 

Zdieľať

Pridaj komentár / Recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.