Radím

PRÍSTAVOK

14. 5. 2020
1. Je podmienkou, že prístavok je novým pomenovaním toho, čo už bolo raz pomenované PODSTATNÝM MENOM? Musí prístavok novo pomenúvať iba podstatné meno?
a) Môže prístavok inak pomenovať to, čo je pomenované napríklad zámenom?
príklad: Ja(zámeno), najstarší člen rodiny, chodím do práce už 20 rokov.
Je v danej vete slovné spojenie najstarší člen rodiny prístavok, vsuvka alebo niečo iné?
MOJA ODPOVEĎ: Prístavok môže rozvíjať, resp. druhotne pomenúvať aj iný slovný druh, teda nie iba zámeno.
b) Môže prístavok inak pomenovať to, čo je pomenované napríklad číslovkou?
príklad:  Futbalistov štvrtý(číslovka), doposiaľ najväčší, víťazný pohár. .
Je v danej vete slovné spojenie: doposiaľ najväčšíprístavok, vsuvka alebo niečo iné?
MOJA ODPOVEĎ: V zmysle predchádzajúcej odpovede môže. Vsuvka má iné vlastnosti ako prístavok.
2. Vo vete: Níl, najdlhšia rieka na svete, priniesol Egypťanom úrodnú vrstvu pôdy:
podstatné meno: Níl - je v mužskom rode
prístavok: najdlhšia rieka na svete - je v ženskom rode
veta prerušená prístavkom pokračuje v mužskom rode: priniesol - je to správne?
Otázka: Prístavok sa v gramatickej kategórii rod nemusí zhodovať s podstatným menom, ktoré novo pomenúva?
MOJA ODPOVEĎ: Spravidla je sloveso v zhode s podstatným meno, ktoré je rozvíjané prívlastkom. Teda: Níl... priniesol...

HROMADNÝ PRÍCHOD DO PRÁCE V ČASE KORONAVíRUSU

14. 5. 2020 - Môže v súčasnej situácii riaditeľ nariadiť všetkým pg. zamestnancom prerušiť vyučovanie z domu a prísť hromadne do práce s cieľom upratovania priestorov a sťahovania zariadenia školy? 
 
MOJA ODPOVEĎ: Nie, nemôže, nebolo zatiaľ dovolené zhromažďovanie viac ako 5 ľudí. A upratovanie a sťahovanie môže žiadať, ak to máte vo vašej pracovnej zmluve, pracovnej zmluve pedagogického zamestnanca (!). Ak by to tam aj náhodou bolo, je potrebné postupovať v súlade s BOZP. Vyžiadajte si písomný príkaz na túto činnosť. Myslím si, že vám ju riaditeľ nevydá. Ak áno, môžete sa brániť.  
 

 

ODSTUPNÉ

Dobrý deň, pán Papuga. Idem si k vám po radu ako k odborníkovi v oblasti školstva. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Chcela som nastúpiť späť do práce. Učila som na obchodnej akadémii. Mám zmluvu na dobu neurčitú. Keď som odišla na materskú dovolenke, zmenilo sa vedenie. Keďže nová riaditeľka ma nepozná, tak si chce nechať učiteľku, ktorá ma zastupuje. Tiež je na dobu neurčitú. Ponúkli mi veľmi malý úväzok a snažili sa mi vysvetliť, že mám podpísať výpoveď dohodou, aby mi nemuseli vyplatiť odstupné. Mám skloniť hlavu a podpísať výpoveď alebo mám na niečo nárok? 

 

MOJA ODPOVEĎ: Nech sa páči, rád poradím. Určite to nepodpíšte zníženie úväzku, ak s tým nesúhlasíte. Ani výpoveď dohodou. Je to len snaha obrať vás o odstupné, na ktoré máte po tých rokoch a po takej práci, akú ste mi popísali, nárok. Ak pristúpite na ich hru, nedostanete nič. Pozrite sú zákonník práce, pracovný poriadok a kolektívnu zmluvu.