Obsah vyučovania

Štátny vzdelávací program (ŠPÚ)

 

ISCED 1 (primárne vzdelávanie, I. stupeň ZŠ)

 • slovenský jazyk a literatúra – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné školy) – stiahnuť

ISCED 2 (nižšie stredné vzdelávanie, II. stupeň ZŠ)

 • slovenský jazyk a literatúra – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné školy) – stiahnuť

ISCED 3 (stredné školy)

 • slovenský jazyk a literatúra (4-ročné a 5-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (4-ročné národnostné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a literatúra (8-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra (národnostné 8-ročné gymnázium) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJL (platné do 2018/19) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJL (platné od 2018/19) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJSL (platné do 2018/19, národnostné školy) – stiahnuť
 • cieľové požiadavky zo SJSL (platné od 2018/19, národnostné školy) – stiahnuť