Predmetový časopis

Časopis Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka

(vydáva Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania)

 

2018

2019

2020

 

Časopis Slovenčinár

(vydala Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny)

 

2014

2015

2016