Materiály

Text: Argumentácia (zdroj: Umenie prezentácie a komunikácie, http://upk.nagyovci.eu/)

 

Text: Ako vyzeralo divadlo v časoch Shakespeara (zdroj: K. Hummerling – Muž, ktorý sa volal Shakespeare, 1961)

 

Literárna ukážka: Laktibrada – brutalita rozprávok (zdroj: P. Dobšinský)

 

Text: Mediálna gramotnosť

 

Ponuka: Obvodná knižnica Bratislava-Nové Mesto

 

Tabuľka: Prehľad funkčných jazykových štýlov a slohových postupov (zdroj: Ján Papuga)

 

Prehľad: Slovenské nadávky

 

Literárna ukážka: Taradúr – báseň-nonsens (zdroj: L. Carroll)

 

Text: Vývin divadla (zdroj: J. Pešek)

 

Schéma: Vývinová krivka umenia