AJ DRUŽINA JE ŠKOLA

Stáva sa mi, že občas použijem na školský klub detí (ďalej ŠKD) názov družina. Určite to však nemyslím hanlivo. Mne sa…

1 rok dozadu

K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM

Aktuálne by som rád zareagoval na rozruch okolo osemročných gymnázií (ďalej OG) – na rozdiel od médií či iných je…

1 rok dozadu

ROK POLITICKEJ GRAMOTNOSTI

POP-ka a rôzne pseudoinštitúcie si dovoľujú každý rok vyhlásiť nejaký rok. Na základe kadejakých trendov, zlých výsledkov z kadejakých testovaní…

1 rok dozadu

ČO S ÚRADNÍCKYM ODMIETANÍM?

V predvianočnom čase prišla za mnou jedna matka. Matka chalana, ktorý mal na predchádzajúcej škole problémy vyplývajúce z jeho diagnózy zapadajúcej do…

1 rok dozadu

Diskriminácia v školskej praxi

DISKRIMINÁCIA V ŠKOLSKEJ PRAXI Nie som toho názoru, že len kvôli Vianociam by mali ustať aktivity aktívnych a malo by…

1 rok dozadu

U ministerky

V piatok 8. 12. 2017 som sa pracovne stretol s ministerkou školstva. Iniciatíva vyšla z jej strany, čo ma potešilo,…

1 rok dozadu

PO T5

Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny svojou výzvou na bojkotovanie T5 rozvírilo opäť žalostne tichú hladinu nespokojnosti v školstve. Chceli sme…

1 rok dozadu

Výzva na protest proti Testovaniu 5

Slovenčinári, riaditelia, zákonní zástupcovia, žiaci, ľudia neformálne združení v FB Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny pripravili výzvu na protest proti…

2 roky dozadu