U ministerky

V piatok 8. 12. 2017 som sa pracovne stretol s ministerkou školstva. Iniciatíva vyšla z jej strany, čo ma potešilo,…

3 roky dozadu

PO T5

Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny svojou výzvou na bojkotovanie T5 rozvírilo opäť žalostne tichú hladinu nespokojnosti v školstve. Chceli sme…

3 roky dozadu

Výzva na protest proti Testovaniu 5

Slovenčinári, riaditelia, zákonní zástupcovia, žiaci, ľudia neformálne združení v FB Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny pripravili výzvu na protest proti…

3 roky dozadu