MYSLIME!

Všade na učiteľských fórach čítam: Máte ŠKVP s prierezovými témami? Máte plán finančnej gramotnosti? Máte vypracovaný tematický plán (!) krúžku?…

3 mesiace dozadu

NOVOROČENKA 2018/19

Úprimne želám (…doplňte si ten svoj prívlastok…) nový školský rok!   Nemám rád frázy, kvetnaté reči či návaly optimizmu iba…

3 mesiace dozadu

G.D.P.R PRICHÁDZA

Keď sa už zdá, že sa ako-taká debyrokratizácia uskutočnila a robí sa efektívna elektronizácia dokumentov, a keď sa zdá, že nás…

10 mesiacov dozadu

K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM II

  Hm, fascinuje ma kritika za každú cenu. Osemročné gymnáziá. Aby politička povedala, že rodičia na ne dávajú deti preto,…

10 mesiacov dozadu

AJ DRUŽINA JE ŠKOLA

Stáva sa mi, že občas použijem na školský klub detí (ďalej ŠKD) názov družina. Určite to však nemyslím hanlivo. Mne sa…

11 mesiacov dozadu

K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM

Aktuálne by som rád zareagoval na rozruch okolo osemročných gymnázií (ďalej OG) – na rozdiel od médií či iných je…

11 mesiacov dozadu

ROK POLITICKEJ GRAMOTNOSTI

POP-ka a rôzne pseudoinštitúcie si dovoľujú každý rok vyhlásiť nejaký rok. Na základe kadejakých trendov, zlých výsledkov z kadejakých testovaní…

11 mesiacov dozadu

ČO S ÚRADNÍCKYM ODMIETANÍM?

V predvianočnom čase prišla za mnou jedna matka. Matka chalana, ktorý mal na predchádzajúcej škole problémy vyplývajúce z jeho diagnózy zapadajúcej do…

11 mesiacov dozadu