Ja, život, škola alebo Škola života

Zbierka mojich aforizmov, ktoré vznikli v rokoch 1993 - 2020. Tematicky niektoré z aforizmov ilustovala moja učiteľka, kolegyňa a kamarátka Tatiana Valachovičová (2020). Prídavkom je vyše 250 sentencií o škole, školstve, vzdelávaní, vyučovaní, o žiakoch, učiteľoch, rodičoch, o fungovaní a vedení súčasnej školy, ktoré sú výsledkom mojej učiteľskej praxe od roku 1999. Viac informácií nájdete v Predslove.

 

 

Autor: PhDr. Ján Papuga, PhD. ©

Návrh obálky a ilustrácie: Mgr. Tatiana Valachovičová

Editorka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Grafika a zalomenie: Radim Jančovič

Vydáva: PhDr. Ján Papuga, PhD., 2020, Bratislava

Tlač:

Počet strán: 135

Formát: A6

Rok ukončenia prvopisu: 2020

Cena: pripravuje sa

 

Na stiahnutie: obálka knihy * ukážka z knihy